fbpx

Co Beauty Razem powiedziało Premierowi, a czego nie? Mamy jasność. [Video]

Odmrozić solaria. Odmrozić masaże. Przemyśleć PKD poprawy kondycji fizycznej. NIE ZAMYKAĆ BEAUTY bo chcemy pracować i przyjmujemy bezpiecznie. Wesprzeć finansowo firmy, które mają spadki. Umorzyć ZUS dla firm które mają spadki – to postulaty Beauty Razem na spotkaniu dotyczącym Branży Ślubnej, z którą Beauty jest ściśle powiązane. Spotkanie z Premierem, Rzecznikiem MŚP, wiceszefem PFR, Głównym Inspektorem Sanitarnym odbyło się z inicjatywy Branży Wedding w dniu 19.10.2020. (fot: MRPiT)

Powyższy film zawiera pełne, niezmontowane wypowiedzi ze strony przedstawiciela Beauty Razem, zawierające prośbę o wsparcie i zaniechanie wszystkich ewentualnych restrykcji.
Jest to całość słów które zostały przedstawione p. premierowi. Oprócz tych słów padło przywitanie na początku spotkania i pożegnanie na końcu. Publikacja całości wypowiedzi własnej przedstawiciela Beauty Razem jest za zgodą Ministerstwa.

Dokładna transkrypcja wypowiedzi Beauty Razem:

(słowem mówionym)

Dzień dobry panie premierze raz jeszcze, dzień dobry pani minister, dzień dobry panie ministrze. W bardzo dużym skrócie, postaram się Państwu przedstawić sytuację na chwilę (obecną) branży Beauty, a dlatego jestem na dzisiejszym spotkaniu, ponieważ z wszystkich badań wynika to, że na złą kondycję branży Beauty wpływa w szczególności zła kondycja branży ślubnej. Stad też chciałbym podkreślić, że wszystkie stanowiska zarówno pani (przyp.: Agnieszki) Winnickiej, jak i pani Kasi Gajek, zostały przez nas wspólnie wcześniej, w trakcie rozmowy ustalone, więc mówimy jednym głosem i tutaj nie ma żadnych rozbieżności i mogę się podpisać pod tym, co powiedziały wcześniejsze osoby.

Pan premier pytał przed momentem, jaka jest sytuacja na chwilę obecną w branży, stąd przytoczę Panu bardzo krótko badania, aby miał Pan świadomość tego, co się teraz w Polsce dzieje. Badania na żywym organizmie, na próbach statystycznych, na próbach normalnych CAWI. Więc miejmy świadomość tego, że sama branża Beauty to ok. 300.000 miejsc pracy. Wliczamy tutaj także tę dużą część wspólną z branżą stricte ślubną. To są na przykład wizażystki, czy stylistki, które pracują tylko i wyłącznie właśnie z branżą ślubną. Mamy sytuację taką, że już po odmrożeniu, dzięki wspaniałej współpracy panią minister i państwa ministerstwem, kiedy wspólnie tworzyliśmy wytyczne, już po tych zbiórkach kosmetyczek na rzecz szpitali za co dziękował pan prezydent Andrzej Duda, pojawiły się bardzo duże spadki. Te spadki wynikają z tego, że w okresie niepewności, klientów jest tyle samo, ale ci klienci przychodzą rzadziej. I spadki z tego względu są na poziomie są na poziomie od 30% do 50% obrotu w stosunku do tego sprzed roku. W momencie jak Państwo, w zeszły piątek, wprowadziliście żółtą strefę, rozumiem że ze względu na rozwój epidemii jest to, czy było to zupełnie konieczne, to w ciągu jednego dnia wypisało się ok. 14% klientów, a ok. 20% klientów w strefie czerwonej. Co oznacza, że możemy szacować – to jest średnia statystyczna, wyjątki potwierdzają regułę – że na chwilę obecną obrót jest na poziomie od 30% do 50% tego sprzed pandemii. Podkreślę panie premierze, że jest to pieniądz, który natychmiast krąży w gospodarce. On jest natychmiast konsumowany. W związku z tym także wpływa na wszystkie inne branże.

Pan premier pytał o to, jak działa dotychczasowe wsparcie. Więc bardzo szybko powiem, że wspólnie ze środowiskiem branżowym wytłumaczyliśmy, jak uzyskać to wsparcie i tutaj bardzo chcę podziękować, ponieważ zarówno mikropożyczki działały – choć często przychodziły już po lockdownie, zarówno dofinansowanie do wynagrodzeń także działało, to pozwoliło się w minimalnym stopniu utrzymać i także, na co chcę w szczególności zwrócić uwagę, PFR, za co panu ministrowi dziękuję, działał również. Chcę panu zwrócić uwagę na to, że PFR trzeba zwrócić w części za ok. 9 miesięcy i jednocześnie zwrócić w całości, jeżeli firmie, mówiąc kolokwialnie, powinie się noga, czyli będzie musiała kogoś zwrócić (poprawiono) zwolnić, bądź też zawiesić działalność.

Istnieje taki negatywny efekt, że jeżeli spadki są aż takie, czyli na część firm nie istnieje miejsce na rynku, to oznacza, że tak jakby na „kroplówce” PFR-owej, te firmy będą istniały tylko na papierze, to znaczy będzie nieistniejąca firma i będzie utrzymywała tylko wpis do CEIDG i zatrudnienie tylko po to, żeby tych środków nie zwracać. To oznacza, że za ok. 9 miesięcy, będzie występował masowy problem z zamykaniem firm. I miejmy tego świadomość. W trakcie mojej korespondencji wcześniejszej z Ministerstwem Rozwoju, a także przesłaniem części informacji w sprawie 8% VAT-u, o który tutaj ja zabiegam osobiście w Parlamencie Europejskim, wynika z korespondencji z m.in. panem ministrem Patkowskim, Ministerstwem Finansów, że, mówiąc kolokwialnie, że zasiłki związane z późniejszą obsługą osób bezrobotnych przez Państwo, będą kosztowały Państwo więcej, niż obecne formy pomocy. Dlatego też zwracam uwagę na to, że każde rozwiązanie które teraz Państwo teraz podejmiecie, jest korzystne po prostu dla budżetu.

Teraz tak. Już kończąc wypowiedź. W branży istnieje w tym momencie panika, w branży Beauty, w związku z obostrzeniami i tutaj o ile obostrzenia i lockdown w branży ślubnej, de facto lockdown bardzo negatywnie wpływa, bo wizażystki na przykład w ogóle nie istnieją teraz, to istnieją obawy o to, czy nie będzie w przyszłości obostrzeń, w stosunku do salonów kosmetycznych czy fryzjerskich. Chcę żeby to mocno wybrzmiało – branża jest bardzo dobrze przygotowana higienicznie, sanitarnie, sami z Państwem robiliśmy te wytyczne, właściwie nie zdarzają się żadne transmisje epidemii. Na 300.000 firm, czy – przepraszam – 300.000 osób było podejrzenie, ostatecznie nieprawdziwe, jednego przypadku, stąd też branża bardzo chce pracować, oczekuje, że nie będzie żadnych tego typu działań.

I jednocześnie istnieje problem z równie bezpiecznymi miejscami, jak np. solariami czy masażem, czy wizażem, które obecnie nie mogą, albo nie funkcjonują. Stąd też nie rozumiem decyzji, że tego typu branże zostały objęte lockdownem, jednocześnie solidaryzując się tutaj ze ślubami. (Tu wyjaśnienie kontekstu: śluby rozumieją sytuację i decyzje; podają dane o bezpiecznych weselach; proszą o rozwiązania i WSPARCIE, argumentują danymi).

Każdego dnia odczytuję dziesiątki wiadomości osób płaczących, że muszą utrzymać trójkę dzieci, a śluby się nie odbywają, więc nie mają na kim pracować.

Reasumując, nasz wspólny postulat, z branżą ślubną, jest taki, abyśmy po prostu ruszyli pewnego rodzaju środki. Wiemy, że są pewne realia, możliwości, ale części rzeczy się nie zrobi. Stąd też, chcę żebyście Państwo rozważyli: umorzenie ZUS-u, w szczególności dla tych firm które istnieją na papierze a w rzeczywistości nie istnieją; miejmy tutaj świadomość, pan premier wie doskonale jak wygląda prowadzenie firmy i zna to od podszewki.

Chcemy także, żebyście państwo uruchomili jakiegoś rodzaju środki pomocowe, które pozwolą w jakiś sposób się utrzymać. Być może, nieco analogiczne do tych z okresu ograniczeń i lockdownu, jak np. czy to mikropożyczki, czy to jakiegoś rodzaju wsparcie dla tych firm, które, no po prostu, mają olbrzymie spadki bądź nie działają – bez względu na PKD.

Czujemy się nieco pominięci i gorzej potraktowani niż na przykład branża turystyczna, która non-stop cały czas dostaje wsparcie, mimo że w dużej części może działać, mimo trudnej sytuacji. Dlatego bardzo proszę o przemyślenie tej ewentualności.

O powstrzymanie się od jakichkolwiek obostrzeń w tych branżach, które nie są niebezpieczne. Jednocześnie wsparcie w tych branżach które mają spadki. W 100% solidaryzujemy się tutaj ze ślubami, a bezpośrednio po naszej konferencji, prześlę Państwu bezpośrednio, wszystkie wyniki badań, na próbach CAWI-statystycznych, abyście Państwo mieli na cyfrach obraz sytuacji.

Dziękuję.

(II wypowiedź)

Bardzo dziękuję za głos. Po pierwsze chciałbym Państwu powiedzieć, że bardzo doceniamy wszystko co Państwo robicie, zarówno w tych kwestiach ograniczenia epidemii, jak i w kwestiach finansowych. Mamy takie wrażenie, że mówimy od samego początku w trakcie tej konferencji jednym językiem. Reprezentując różnego rodzaju środowiska, czy Państwo – rząd, myślimy o dokładnie tym samym. Tak jak powiedział pan minister Pinkas, faktycznie możemy mieć takie wrażenie, że jesteśmy w stanie wojny. Natomiast panu ministrowi Marczukowi muszę odpowiedzieć taką rzecz, że pieniądze z PFR-u, w znacznej części już zostały wydane. Wydane dlatego, aby utrzymać Pracowników i stanowiska pracy, natomiast nikt nie spodziewał się, właśnie, że ograniczenia przyjdą tak mocne, a także to, że tak naprawdę część klientów, sama zamknie branżę czy zakłady. Bo oni po prostu będą się bali przychodzić, także przez pewnego rodzaju nagonki medialne, moim zdaniem nieuczciwe. Więc kryzys jest większy, niż się wszyscy spodziewaliśmy.

Prosił pan premier o rozwiązania, dlatego po pierwsze chcę podkreślić, że w 100% tutaj mogę się podpisać w imieniu Beauty od „A” do „Z” z tym wszystkim co powiedziała pani Winnicka, co pani Kasia Gajek, podpisała (powiedziała) z branży ślubnej, mówimy tu w 100% jednym głosem. Jeśli tylko mogę dodać, abyście państwo rozważyli to, czy wśród tych branż które są objęte lockdownem, nie znajdują się takie branże, które są niesłusznie objęte lockdownem, bo stosują szczególne zasady bezpieczeństwa, bądź mają charakter pojedynczy, osobisty, czyli konkretnie masaże, solaria, no wizaż który nie funkcjonuje przez brak klientów, ewentualnie fitness. Rozwiązania są takie.

 • Po pierwsze rozważenie otwarcia solariów, masażu.
 • Po drugie, tam gdzie się da, moim zdaniem bez rozróżnienia na PKD – bo zaraz wszystkie PKD będą się przekrzykiwać że „my chcielibyśmy” – czyli po prostu tam, gdzie są spadki, potrzebne jest wsparcie finansowe.
 • Moje rozwiązanie które mogę zaproponować w imieniu branży, to to, aby ponowić kwestię umorzenia ZUS na ten okres kiedy są spadki.
 • Rozważyć czy to włącznie naszych branż, czy to ślubów, z katalogiem PKD, jak i Beauty do kolejnej pomocy PFR-owskiej, jeżeli by taka była, bądź też do Tarczy 5.0.

I powielenie tych mechanizmów, które zostały zastosowane w trakcie lockdownu w kwietniu, ponieważ one zadziałały. (Uzupełnienie: kontekst poprzednich wypowiedzi pozostałych osób i wcześniejszej i późniejszej, jasno mówi, że chodzi wyłącznie o wsparcie finansowe i wielokrotne powtarzane jest by nie ruszać tu żadnych restrykcji ani niczego nie zamykać).

Więc jeżeli coś zrobiliśmy, jeżeli Państwo wyszliście w kierunku ratowania gospodarki, to należy powielić te mechanizmy (finansowe) które się sprawdziły, a tutaj w znacznej części tutaj Państwo zadziałaliście bardzo skutecznie. I raz jeszcze. Miejmy świadomość tego, że za dokładnie 9 miesięcy, w obliczu wydania środków PFR-u na bieżące potrzeby, czyli powrotu ich natychmiast do gospodarki, znaczna część firm się po prostu zamknie. I to właśnie państwo, poniesie konsekwencje zarówno gospodarcze, jak i związane z koniecznością utrzymania tych osób zgodnie z obowiązującym prawem.

W związku z tym, te firmy powinny zostać objęte wsparciem. I raz jeszcze podkreślę, że branża Beauty bardzo chce pracować. Nie wyobraża sobie sytuacji takich, że aby mogły być w ogóle wprowadzone jakiekolwiek ograniczenia przy tym reżimie olbrzymim sanitarnym, który stosujemy.

Z całej Polski, zresztą, napływają słowa takie, że kosmetyczki czy fryzjerki jeszcze mocniejszy rygor sanitarny stosują, właśnie w trosce o zdrowie ludzi. I bardzo proszę, aby rozważyć te rozwiązania, o których powiedziałem, czyli podsumowując:

 • Otwarcie solariów, masażu, części „poprawy kondycji”
 • Wsparcie finansowe przy spadkach
 • Umorzenie ZUS
 • I niedotykanie kwestii restrykcji.

Bardzo dziękuję za Państwa pomoc. To wszystko z mojej strony.

O spotkaniu z premierem napisały m.in. media:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/rozmowy-kierownictwa-mrpit-z-przedstawicielami-branzy-weselnej-i-beauty

https://lovekrakow.pl/aktualnosci/po-spotkaniu-z-wicepremierem-chca-uruchomienia-solariow-oraz-salonow-masazy_38161.html

https://kobietawkrakowie.pl/rozmowy-kierownictwa-mrpit-z-przedstawicielami-branzy-weselnej-i-beauty/

Twitter:

Beauty Razem

Beauty Razem

Wspólna inicjatywa blisko 50.000 Ekspertów Beauty, kosmetyczek, kosmetologów, stylistek, wizażystek, fryzjerek i przedstawicieli kilkudziesięciu pokrewnych specjalności.

 • Kontrola Sanepid - Poradnik i pomocna lista kontrolna

  Kontrola Sanepid – Poradnik i pomocna lista kontrolna

  99,00  z VAT

  lub za 0 zł z Kartą członkowską

  Dodaj do koszyka
 • BeautyRazem_Kontrola_PIP_Poradnik_i_Lista_kontrolna

  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – Poradnik i pomocna lista kontrolna

  99,00  z VAT

  lub za 0 zł z Kartą członkowską

  Dodaj do koszyka
 • Porada Prawna Beauty

  249,00  z VAT
  Dodaj do koszyka
 • Promocja!

  Salon Power Pack

  Original price was: 3.870,00 zł.Current price is: 999,00 zł. z VAT

  Najniższa cena z 30 dni: 999,00 

  lub za 0 zł z Kartą członkowską

  Dodaj do koszyka

Przeczytaj także

Kandydaci EURO Branży Beauty [Lista Nazwisk i Okręgów]

Lista 100 eurokandydatów branży beauty wspierających postulaty Beauty Razem. Pomóżmy im wygrać, utrwalić VAT 8% i ochronić nasz zawód!

03.06.2024

Sondaż EURO Wyborczy Branży Beauty [Wyniki]

Jak wyglądałaby Europa, gdyby głosowała tylko Branża Beauty? Powstał najbardziej zaskakujący sondaż wśród polskich kosmetyczek, fryzjerek, stylistek paznokci i właścicieli salonów kosmetycznych.

03.06.2024

Mistrzowie Urody 2024 – Odbierz Nagrody dla Wszystkich!

Beauty Razem zaprasza Cię do uczestnictwa w plebiscycie “Mistrzowie Urody 2024”. Nasza organizacja po raz kolejny jest jego partnerem!

03.06.2024

Zapisz się, a nie przegapisz niczego ważnego. W naszym newsletterze znajdziesz informacje o najciekawszych dyskusjach, postach, produktach i nowościach, które ciągle pojawiają się w Grupie Beauty Razem!

Coś poszło nie tak. Spróbuj raz jeszcze.
Dziękujemy za zapis. Jesteśmy w kontakcie!
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu