fbpx

Gwałtowna zapaść w Beauty. Salony chcą pracować i są bezpiecznie.

Salony kosmetyczne i fryzjerskie oczekują nieprzerwanej możliwości pracy. Bezpieczeństwo gwarantują wytyczne Ministerstwa Rozwoju przygotowane wraz z 30.000 specjalistami #BeautyRazem. 5-miesięczne funkcjonowanie salonów od 18 maja br. i brak transmisji pokazały, że jest to jedna z najbardziej bezpiecznych branż. Spadek liczby Klientów powinien skutkować wsparciem od rządu i zezwoleniem na funkcjonowanie na rynku. Autorytety zachęcają do korzystania z salonów. Branża przedstawia nowe badania.

19 października 2020 r. doszło do spotkania przedstawiciela już 37-tysięcznego środowiska wsparcia #BeautyRazem z rządem (źródło). W spotkaniu uczestniczył wicepremier i ministrer rozwoj Jarosław Gowin, wiceminister rozwoju Olga Semeniuk, rzecznik MŚP Adam Abramowicz, wiceszef PFR Bartosz Marczuk i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. Ze strony branży ślubnej, której była poświęcono spotkanie wystąpiły trzy przedstawicielki, natomiast branżę Beauty reprezentował Michał Łenczyński z Beauty Razem. Pełna treść postulatów Beauty Razem znajduje się tutaj.

Jak podaje Money.pl (źródło), spotkanie rządu w sprawie możliwego kolejnego lockdownu wielu branż, odbyło się trzy dni później, w czwartek 22 października br.

„Do późnych godzin toczyły się w czwartek rozmowy w gronie rządowym w sprawie nowych obostrzeń (…) Wyłączone miały być salony fryzjerskie, kosmetyczki, solaria, czyli cała branża beauty. (…) Z naszych informacji – potwierdzonych w dwóch źródłach – wynika, że sprzeciw zgłosił tu wicepremier Jarosław Gowin. (…) Spytaliśmy o to samych zainteresowanych, ale nie chcieli komentować tematu.”

Narada wicepremiera Jarosława Gowina z rządem odbyła się 3 dni po przedstawieniu mu postulatów przeciwko lockdownowi przez Beauty Razem. O ile argumenty przeciwko lockdownowi salonów fryzjerskich okazały się skuteczne, rząd nadal nie wdrożył w życie odmrożenia stanowiących usługi osobiste salonów masażu i solariów. W tej sprawie interweniował Rzecznik MŚP, p. Adam Abramowicz (źródło), również obecny na poniedziałkowym spotkaniu z przedstawicielami branży Beauty.

Beauty Razem przeprowadza badania sytuacji w branży

W miniony weekend, 24-25 października br., 37-tysięczne grono specjalistów Beauty przeprowadziło kolejne badania aktualnej sytuacji rynkowej. Z badan wyłania się ponury obraz nagłego tąpnięcia w branży i potrzeba szybkiego wsparcia ze strony rządu – przy pozostawienia możliwości pracy, jako jednej z najbezpieczniejszych branż dzięki wysokiemu reżimowi bezpieczeństwa i udowodnionemu brakowi wpływu na sytuację zdrowotną w kraju, na podstawie 5-miesięcznego okresu funkcjonowania branży od odmrożenia (18 maja 2020 r.).

Wnioski z badania – Spadek obrotów w mijającym tygodniu (19-25.10.2020) w porównaniu do poprzedniego tygodnia (12-18.10.2020)

 • 100,00% – 11,17% respondentów – odpowiedź oznacza, że obrót jest zerowy
 • 90,00% – 0,17% respondentów
 • 80,00% – 40,49% respondentów
 • 70,00% – 1,11% respondentów
 • 60,00% – 0,31% respondentów
 • 50,00% – 5,95% respondentów
 • 40,00% – 26,42% respondentów
 • 30,00% – 3,28% respondentów
 • 20,00% – 3,25% respondentów
 • 10,00% – 2,18% respondentów
 • 0,00% – 5,67% respondentów – odpowiedź oznacza, że obrót jest taki sam

Badanie CAWI z dnia 24-25.10.2020 r. na reprezentatywnej próbie 2892 respondentów – specjalistów i przedsiębiorców branży Beauty. Źródło: Beauty Razem / Beauty Research.

Średnia ważona spadku obrotu na dziś to kolejne 60,07%, czyli salony mają dzisiaj 39,93% obrotów sprzed tygodnia. Dodatkowo, we wcześniejszym tygodniu, bezpośrednio po wprowadzeniu “żółtych stref”, Beauty Razem szacuje spadek obrotu na poziomie 15% w żółtych strefach i 20% w czerwonych strefach (źródło: badania z poprzedniego tygodnia).

Wnioski z badania – Zajętość “kalendarza” w salonach w mijającym tygodniu (19-25 października 2020)

 • 100,00% – 5,21% – odpowiedź oznacza, że “kalendarz” usług jest pełny
 • 90,00% – 3,13%
 • 80,00% – 12,07%
 • 70,00% – 0,89%
 • 60,00% – 19,31%
 • 50,00% – 4,17%
 • 40,00% – 2,63%
 • 30,00% – 43,10%
 • 20,00% – 3,97%
 • 10,00% – 3,53%
 • 0,00% – 1,99% – odpowiedź oznacza, że salon stoi pusty

Badanie CAWI z dnia 25.10.2020 r. na reprezentatywnej próbie 2014 respondentów – specjalistów i przedsiębiorców branży Beauty. Źródło: Beauty Razem / Beauty Research.

Średnia ważona zajętości kalendarza na dziś to 47,11%, czyli salony czekają puste na Klientów przez 52,89% czasu.

Tutaj należy podkreślić, że część branży została już zmieciona z powierzchni ziemi, przez obostrzenia w innych branżach. W szczególności dotknęło to wizażystki, z których wiele było całkowicie uzależnionych od odbywających się ślubów, eventów, targów i imprez okolicznościowych. Część specjalistów nadal obsługuje umówione wizyty, stąd badanie pokazuje wynik uśredniony. Ogólny obraz wyłaniający się z analizy rynku jest taki, że telefon przestał dzwonić.

Wnioski z badania – Co będzie, jeśli utrzyma się sytuacja obecna?

Respondentom zadano pytanie zamknięte: “Czy zakładając że utrzyma się obecna liczba klientów, a nie będzie pomocy od rządu, Twój salon będzie przynosił godziwy zysk, czy przyniesie straty?” pozostawiając możliwe odpowiedzi:

 • Mój salon będzie przynosił zysk powyżej „średniej krajowej” (5,30%)
 • Mój salon będzie przynosił zysk poniżej „średniej krajowej” (4,67%)
 • Będę wychodzić mniej więcej na zero, ale wytrzymam najbliższe 9 miesięcy (23,63%)
 • Będę wychodzić mniej więcej na zero, do 9 miesięcy rozważę zamknięcie lub sprzedaż salonu (9,00%)
 • Będę dokładać do salonu, ale wytrzymam najbliższe 9 miesięcy (3,76%)
 • Będę dokładać do salonu i do 9 miesięcy rozważę jego zamknięcie lub sprzedaż (53,64%)

Badanie CAWI z dnia 25.10.2020 r. na reprezentatywnej próbie 1756 respondentów – specjalistów i przedsiębiorców branży Beauty. Źródło: Beauty Razem / Beauty Research.

Z badania wyłania się dzisiejszy obraz sytuacji. W wypadku braku wsparcia z rządu, bądź – wbrew Klientom i Specjalistom – lockdownu jednej z najbezpieczniejszej branży usług osobistych, dojść może do szerokiego, negatywnego wypływu recesji w Beauty na pozostałe sektory gospodarki. Szacuje się, że sektor Beauty zatrudnia 300.000 osób, które zatrudniane są w 143.338 podmiotach gospodarczych (źródło: rejestr CEIDG, 25.10.2020).

Wniosek 1: Przy obecnej sytuacji, w ciągu 9 miesięcy działalność może zamknąć 62,64% przedsiębiorców, co przekłada się na utratę pracy przez 187.920 osób oraz zamknięcie 89.787 przedsiębiorstw w ciągu 9 miesięcy. Co więcej, taka liczba podmiotów będzie narażona na pełny zwrot pożyczek z PFR, ponieważ niezwracanie pełnej 100% kwoty wsparcia PFR (36.000 zł na pracownika, w wariancie optymistycznym zwrotne po roku w 25%) jest uwarunkowane utrzymaniem działalności przez rok i niezmniejszaniem stanu zatrudnienia.

Wniosek 2: Rentowność dodatnia występuje tylko u 11,07% salonów, 36,24% firm “wychodzi na zero”, a 63,76% firm przynosi dziś straty. Dlatego konieczne jest natychmiastowe wsparcie w obrębie PKD 96.02.Z.

Beauty Razem publikuje listę żelaznych argumentów

wskazując tym samym, że jakiekolwiek ograniczenia w branży Beauty spowodują straty budżetowe, negatywne konsekwencje dla rynku pracy, a jednocześnie udowadniając w sposób logiczny, że usługi Beauty są bezpieczne i nie ma społecznej akceptacji na zamrożenie. Branża pokazuje również argumenty potwierdzające, że wsparcie przedsiębiorców i specjalistów Beauty jest sytuacją Win-Win dla budżetu kraju, a każda kwota wsparcia korzystnie odbije się na kondycji budżetu i wróci do budżetu państwa z nawiązką.

Lista żelazna zostanie opublikowana pod tym adresem dnia 26.10.2020.

Klienci przychodzą rzadziej. Dlaczego?

Choć od reguły zdarzają się wyjątki ją potwierdzające, ogólne i nagłe tąpnięcie w branży jest dostrzegalne gołym okiem.

O ile Klientek jest tyle samo, bo wszyscy czujemy potrzebę korzystania z salonów, to przychodzą one rzadziej. Spadek częstotliwości wizyt, przedsiębiorcy Beauty odczuwają jako spadek obrotów. Wyróżniono kilka głównych przyczyn rzadszych, bądź anulowanych wizyt.

 • Efekt niewiedzy – w komunikacji rządowej nie wybrzmiało wystarczająco głośno, że dozwolone jest korzystanie z usług salonów piękności, przy oczywistym zachowaniu obowiązującego reżimu bezpieczeństwa, do których salony się dostosowały
 • Efekt mediów – sytuacja przypominająca tą z przełomu maja i kwietnia br., powodująca zachowawczy stosunek do korzystania z jakichkolwiek usług. Branża czuje się poszkodowana przez media, ze względu na powtarzające się medialne nagonki z powielaniem Fake News
 • Efekt kwarantanny – część społeczeństwa jest objęta kwarantanną; specjaliści branży chętnie wspierają psychicznie swoje Klientki, posługując się środkami zdalnymi
 • Efekt home office – osoby które nie wychodzą z domu, są mniej skłonne do dbania o wygląd, pomimo tego, że zwiększa to w nich poczucie samoakceptacji i komfort psychiczny
 • Efekt opieki nad dziećmi – rodzice którzy muszą opiekować się dziećmi w domu w trakcie edukacji zdalnej, są mniej skłonni do wychodzenia na zewnątrz i mają ograniczoną możliwość (w szczególności dotyczy to wychowania przez jednego rodzica)
 • Efekt recesji – obniżane zarobki powodują, że części Klientów nie stać na usługi; warto podkreślić, że za badaniami Beauty Razem / Beauty Research, ceny usług Beauty są na niemal identycznym poziomie, a pomimo wzrostu cen środków dezynfekcyjnych, higienicznych i ochronnych, średni wzrost ceny usługi wynosi 1,80 zł.

Profesorowie i znane autorytety, zachęcają do usług Beauty

Znany autorytet, profesor Włodzimierz Gut, spytany na łamach WP Video, wypowiedział się wprost o bezpieczeństwie korzystania z usług fryzjersko-kosmetycznych przy oczywistym zachowaniu reżimu bezpieczeństwa:

– Czyli wybierać, iść do tego fryzjera, do tej kosmetyczki, ale w mądry sposób. Do takiej, która jest sprawdzona, o której wiemy, że po prostu zachowuje wszystkie standardy bezpieczeństwa i zasady sanitarne.
– Tak, zgadza się, dokładnie tak. (…) Co do fryzjerów, nie widzę większego problemu. Jest sprawa organizacji pracy, to jest jeden element. Sam mam fryzjera, który zachowuje się wzorowo. Po pierwsze, nie mieszają się ludzie, nie ma oczekiwania na określoną godzinę. Po drugie, personel jest idealnie przygotowany, dezynfekcja po każdym kliencie. Ja wiem, to jest straszliwa robota, ale można to zrobić. – powiedział prof. Włodzimierz Gut.

Źródło: Wywiad w Wirtualnej Polsce, 14.10.2020 r.

Głos o pozytywnym wpływie usług Beauty na społeczeństwo, zabrał także uznany autorytet psychologii, profesor psychologii Wiesław Łukaszewski:

Wraz z zespołem wykonaliśmy serię badań, z których wynika, że w warunkach aktywizacji myśli o śmierci rośnie zainteresowanie wyglądem i poszukiwanie dowodów na swoje mocne strony. Okazało się, że krótkie choćby wizyty u fryzjera czy w salonie kosmetycznym, a nawet poddanie się bolesnej depilacji ciała znacząco zmniejszają intensywność zarówno lęku przed samotnością, jak i lęku przed śmiercią. Jak widać, to nie jest tylko problem przypodobania się partnerowi czy całemu światu. – powiedział prof. Wiesław Łukaszewski.

Źródło: Artykuł w Gazeta.pl, 20.04.2020 r.

Lawina dobra – Beauty wspiera inne branże

W sieci pojawiła się z inicjatywy #BeautyRazem szeroka akcja wsparciowa #BeautyDlaGastro, kierowana dla restauracji objętych od kilku dni częściowym lockdownem i możliwością podawania posiłków wyłącznie na wynos. Kosmetyczki, fryzjerzy, stylitki – oferują rabat na swoje usługi, pod warunkiem okazania paragonu za posiłek na wynos o określonej przez siebie wartości (z reguły 30-50 zł). Do akcji przyłączyły się natychmiast setki restauracji, polecając lokalne salony piękności.

Beauty natychmiast wsparło po lockdownie branży ślubnej, pracowników zaangażowanych w organizację ślubów. Akcja adresowana jest przede wszystkim do wizażystek (które najbardziej ucierpiały wskutek braku ślubów, eventów, pokazów mody), fotografów i ślubnych filmowców. W ramach akcji #PomocnaDlonDlaMakeup, salony udostępniają miejsce dla wizażystek, proponując ich usługi swoim Klientom. Wizażystki natomiast proponują usługi salonu swoim Klientom. W całej Polsce powstają pakiety promocyjne zabieg+makijaż. Dodatkowo, salony już teraz korzystają z usług fotografów oraz filmowców ślubnych – odpłatnie i w formie barteru; w ten sposób, pomaga specjalistom z innych branż, które w sposób szczególny ucierpiały wskutek ograniczeń.

W sieci krążą tysiące nakładek profilowych dla social media, w których wspierane są solaria (“Chcę do solarium”), masaż (“Chcę na masaż”), czy branża ślubna (“Chcę mieć męża”). Klientki solidaryzują się z branżą Beauty, chętnie ustawiając nakładki “Lubię swoją kosmetyczkę”, “Lubię swoją fryzjerkę”, “Lubię swoją stylistkę”, itd.

Beauty Razem inicjuje też szeroką akcję informacyjną adresowaną dla Klientów, pokazując faktyczny stan prawa dotyczący możliwości korzystania z usług w czerwonej i żółtej strefie i wyjaśniając zwiększony reżim sanitarny, który sprawia, że korzystanie z usług Beauty jest bezpieczne.

Są to kolejne dowody na to, że specjaliści Beauty to osoby o wyjątkowej wrażliwości społecznej – podobnie jak wtedy, gdy 1/3 salonów zaniosła własne zapasy środków dezynfekcyjnych do szpitali, gdy wystąpił ich powszechny deficyt w całym kraju. Za tę szeroką akcję wsparcia dziękował kosmetyczkom prezydent Andrzej Duda.

/Tekst: Michał Łenczyński/

TAGI

Beauty Razem

Wspólna inicjatywa blisko 50.000 Ekspertów Beauty, kosmetyczek, kosmetologów, stylistek, wizażystek, fryzjerek i przedstawicieli kilkudziesięciu pokrewnych specjalności.

 • 10 case study Prawa w Beauty

  999,00  z VAT

  Najniższa cena z 30 dni: 999,00 

  Dodaj do koszyka
 • Wynagradzanie i premiowanie

  999,00  z VAT

  Najniższa cena z 30 dni: 999,00 

  Dodaj do koszyka
 • 3 czynniki sukcesu Beauty

  999,00  z VAT

  Najniższa cena z 30 dni: 999,00 

  Dodaj do koszyka

Zobacz także

Beauty Razem na Beauty Forum!

Publikacja: 23.03.2023

Już 1 i 2 kwietnia 2023 r. spotkamy się na wiosennych targach BEAUTY FORUM 2023. Największe w Polsce wydarzenie dla profesjonalistów branży beauty odbędzie się w nowej, prestiżowej lokalizacji – Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Poczuj moc piękna na BEAUTY FORUM.

Jak sztuczna inteligencja przechytrzyła branżę beauty?

Publikacja: 28.02.2023

Sztuczna inteligencja wkracza do świata piękna i przechytrza profesjonalistów! Zobacz, jak AI generuje coraz to bardziej trendy zdobienia paznokci, które z miejsca podbijają serca miłośniczek beauty na całym świecie!

Od czego zależy cena najmu lokalu dla salonu kosmetycznego?

Publikacja: 27.02.2023

Chcesz poznać tajemnicę, jak wynająć idealny lokal dla swojego salonu kosmetycznego? Odkryj, jakie czynniki wpływają na cenę najmu lokalu dla Twojego salonu kosmetycznego i zacznij odnosić sukcesy w biznesie. Dowiedz się, jak wybrać najlepszy lokal dla swojego salonu kosmetycznego i zwiększyć swoje zyski już dzisiaj.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza otrzymasz powiadomienia o nowych materiałach, które dla Ciebie w tym momencie przygotowujemy.

Coś poszło nie tak. Spróbuj raz jeszcze.
Dziękujemy za zapis. Miło nam być z Tobą w kontakcie :)