fbpx

Medycyna estetyczno-naprawcza [Oficjalna Definicja]

Dnia 22.07.2022 wspólnie branża medyczna i beauty zdefiniowały medycynę estetyczną-naprawczą. Pod definicją podpisało się w 12 godzin ponad 1000 osób ponad 30 zawodów, medycznych i niemedycznych. Łączne doświadczenie specjalistów przekracza 10.000 lat.

Kancelaria prawna Klinik Estetycznych

Zamów poradę

To długo wyczekiwany przełom. W dniu 22.07 2023 r. wskutek wspólnego porozumienia wielu zawodów, powstała branżowa definicja medycyny-estetyczno naprawczej:

„Medycyna estetyczno-naprawcza to czynności polegające na zniwelowaniu lub usunięciu efektów powikłań powstałych wskutek zabiegów estetycznych.

– i tak brzmi definicja ustalona wspólnie i usankcjonowana przez ponad 1000 specjalistów z ponad 30 zawodów (w tym medycznych), podpisana przez specjalistów o łącznym doświadczeniu przekraczającym 10.000 lat. Jest to wspólna definicja, po raz pierwszy tak niepodważalnie łącząca środowiska kosmetologiczne i lekarskie-medyczne.

Co oznacza definicja medycyny estetyczno-naprawczej?

W skrócie, medycyna estetyczno-naprawcza to “leczenie” powikłań pozabiegowych.
Stanowi wymienioną w Rozporządzeniu MZ umiejętność zawodową lekarzy.
Wszyscy są zgodni, że “leczeniem” powikłań, zajmują się wyłącznie lekarze,

oraz:

Medycyna estetyczno-naprawcza nie jest medycyną estetyczną,
czyli nie jest wykonywaniem zabiegów estetycznych.

Pod powyższą definicją, oprócz ponad tysiąca specjalistów zawodów medycznych i niemedycznych, podpisały się także organizacje branżowe, m.in. Izba Kosmetologów, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kosmetologii “Przyjazna Kosmetyka” i Beauty Razem. Stanowisko przedstawiono Ministrowi Adamowi Abramowiczowi, Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ponadto, środowisko Beauty Razem zwróciło się do Rzecznika MŚP z prośbą o dalszą interwencje w sprawie uczciwej i rzetelnej regulacji zawodu kosmetologa oraz kosmetologii estetycznej (marketingowo nazywanej “medycyną” estetyczną).

Medycyna estetyczno-naprawcza w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia

Sformułowanie “medycyny estetyczno-naprawczej” (uwaga, nie jest to nadal niezdefiniowana w porządku prawnym “medycyna estetyczna”) pojawiło się po raz pierwszy w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2023 w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów i zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 23 czerwca 2023, Poz. 1189. Na stronie 3 wśród umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów w pkt. 28 widnieje “medycyna estetyczno naprawcza”.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 8 lipca 2023 roku. Jednak mimo to, medycyna estetyczno-naprawcza nie była zdefiniowana polskim prawem, tak samo, jak nie istnieje w żadnej ustawie ani rozporządzeniu definicja “medycyny” estetycznej (nadal).

W związku z powyższym, w dniach 21-22.07.2023 doszło do publicznego porozumienia specjalistów medycznych (lekarzy, dr n. med. i wielu zawodów medycznych) i niemedycznych (kosmetologów i wielu specjalności beauty oraz pokrewnych), celem którego jest usankcjonowane społecznie doprecyzowanie, z którego wynika że:

 • Medycyna estetyczno-naprawcza nie jest “medycyną estetyczną” (porozumienie zawodów medycznych i niemedycznych)
 • Medycyna estetyczno-naprawcza jest umiejętnością lekarską (za Rozporządzeniem Ministra Zdrowia)

ponadto:

 • Dalsze procedowanie i opiniowanie porządku prawnego w sprawie niezdefiniowanej prawnie “Kosmetologii estetycznej” i “Medycyny estetycznej”, musi bezwzględnie odbywać się w partnerskim i równorzędnym porozumieniu wszystkich zawodów niemedycznych i medycznych, których obszarem działania są inwazyjne zabiegi estetyczne,
 • “Medycyna estetyczna” jest nadal niezdefiniowana prawnie, bo “Medycyną estetyczno-naprawczą” nie jest

Wcześniejsza quasi-definicja “Medycyny estetycznej” uchwalona jednostronnie przez Naczelną Izbę Lekarską, bez konsultacji z jakimkolwiek innym zainteresowanym środowiskiem, w około 7-osobowym zamkniętym gronie lekarzy, która określała wykonywanie zabiegów estetycznych leczeniem (“świadczeniem zdrowotnym”), została w całości zakwestionowana przez środowiska kosmetologiczne i beauty oraz wielu prawników, przedstawicieli zawodów medycznych i niemedycznych, specjalistów w dziedzinie prawa medycznego i beauty oraz w efekcie nie zaistniała w porządku prawnym. Definicja “Medycyny estetycznej” nie istnieje w polskim porządku prawnym, a nawet Stanowisko NRL i NIL, zawierają propozycje przyjęcia, czy propozycje uzgodnienia, a nie wprost – definicję.

Medycyna estetyczno-naprawcza a medycyna estetyczna

Obecny stan pojęć na 22 lipca 2023 roku wygląda następująco:

Medycyna estetyczno-naprawcza, stanowi “leczenie” powikłań pozabiegowych. Definicja została potwierdzona w drodze porozumienia przez ponad 1.000 specjalistów zarówno zawodów medycznych, niemedycznych, lekarzy i kosmetologów. Pod definicją nie podpisały się jeszcze organizacje lekarskie (stan na 22.07.2023), ale już podpisały się organizacje kosmetologiczne i beauty oraz specjaliści wielu dziedzin. Medycyna estetyczno-naprawcza widnieje w Rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia jako umiejętność lekarska i jako “leczenie” powikłań, stanowi umiejętność zarezerwowaną dla lekarzy i lekarzy dentystów. Medycyna estetyczno-naprawcza nie jest zdefiniowana w rozporządzeniach, czy ustawach.

Medycyna estetyczna, stanowi natomiast pojęcie nieujęte w żadnym przepisie prawa. Od końca lat 90-tych, zajmują się nią kosmetolodzy (około 50.000 kosmetologów) oraz od kilkuset do kilku tysięcy lekarzy Polsce. Określenie to ma charakter wyłącznie marketingowy, a pomimo zbieżności marketingowego słowa “medycyna” mogącego sugerować prestiż quasi-medyczny, nie stanowi umiejętności lekarzy i lekarzy dentystów. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zawierające umiejętność “medycyna estetyczno-naprawcza” nie dotyczy “medycyny estetycznej”, albowiem sformułowania te mają odmienny charakter.

Wcześniejsze quasi-definicje medycyny estetycznej

W dniu 25.06.2020 r. wąskie środowisko lekarskie podpisane jako: 7 lekarzy, 4 prawników, 2 dziennikarzy i 1 doradca komunikacji (PR-owiec) podjęło próbę zdefiniowania “medycyny estetycznej” jako świadczenia zdrowotnego, czyli potocznie uznania, że jest ona “leczeniem zmarszczek”. Definicja ta została w całości odrzucona przez środowisko kosmetologiczne i wielu innych zawodów, w tym medycznych. Nie zaistniała także w żadnym akcie prawnym.

Następnie w dniu 29 stycznia 2021 r. Naczelna Rada Lekarska (Stanowisko Nr 1/21/VIII), zatytułowanym na stronach NIL “Propozycja definicji medycyny estetycznej”, zaproponowała tożsamą, lecz lekko zmodyfikowaną słownie definicję. Należy podkreślić, że nadal jest to propozycja. Ponownie, nie zaistniała ona w żadnym akcie prawnym.

Następnie 14 marca 2023 r. wąskie środowisko lekarskie (Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych) skierowano pismo do Sejmu z prośbą o wprowadzenie definicji do porządku prawnego poprzez poprzez wprowadzenie zmiany art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Spotkało się to 17 marca 2023 r. z błyskawiczną negatywną opinią Koalicji dla Bezpieczeństwa i Rozwoju Kosmetologii, a zbiórkę podpisów (5574, czyli kilkukrotnie więcej niż petycja lekarzy) wsparł Minister Adam Abramowicz, Rzecznik Małych Średnich Przedsiębiorców, a także ponad 100 tys. specjalistów Beauty Razem oraz organizacje działające w ramach Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Kosmetologii (Izby Kosmetologów, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kosmetologii “Przyjazna Kosmetyka”, Stowarzyszenia “Krajowa Izba Kosmetologii”). Definicja ta nie obowiązuje i ponownie, nie zaistniała w żadnym akcie prawnym.

Reasumując, definicja “medycyny estetycznej” nie istnieje.
“Medycyna estetyczno-naprawcza” to nie “Medycyna estetyczna”.

Tylko 1 na 300 korzystających wspiera Beauty Razem finansowo.
Wesprzyj nas cegiełką:

25 zł 50 zł 100 zł 200 zł
Możesz ustawić zlecenie stałe: 25 zł / mc 50 zł / mc 100 zł / mc 200 zł / mc

i odebrać materiał w podziękowaniu.

Kosmetolodzy otwarci na rozmowy

Środowisko specjalistów beauty, kosmetologii i porozumienia wielu zawodów medycznych i niemedycznych jest gotowe, by w sposób rzetelny i merytoryczny, określić granicę pomiędzy medycyną a kosmetologią / kosmetyką, przy współpracy ze środowiskiem lekarskim, w oparciu o merytoryczny dialog i rzetelną współpracę partnerską.

Wspólne stanowisko ponad 1.000 specjalistów medycznych i niemedycznych to definicja medycyny estetyczno-naprawczej i jest efektem porozumienia zawodów medycznych i niemedycznych.

Wyrażamy jednak zaniepokojenie, że po raz kolejny, rozmowy na temat zabiegów kosmetologicznych (potocznie nazywanych marketingowo “medycyną estetyczną”) odbywają się za zamkniętymi drzwiami z wykluczeniem kosmetologów i bez uwzględnienia specjalistów, którzy od ponad dwóch dekad, zabiegami tymi się czynnie zajmują. Wyrażamy także obawę, że w senacie mogłyby odbyć się rozmowy o zabiegach, a nie o przedmiocie umiejętności lekarskich, czyli leczeniu powikłań – pomimo definicji będącej konsensusem zawodów medycznych i niemedycznych.

Pomimo tego, środowisko kosmetologiczne i wielu zawodów medycznych zgłasza gotowość do rozmowy i merytorycznej, rzetelnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa odbiorców usług estetycznych.

Senat pracuje nad listą procedur?

Z informacji medialnych wynika, że senacka podkomisja podjęła za zamkniętymi drzwiami prace związane z opracowaniem listy zabiegów dotyczących “medycyny estetyczno-naprawczej”. Środowisko kosmetologiczne nie zostało dopuszczone do tych prac pomimo uzasadnionych obaw, że lista mogłaby zawierać zabiegi kosmetologiczne, a nie tylko leczenie powikłań.

Obawy te są tym bardziej uzasadnione, że próbę taką przeprowadziło środowisko lekarskie w trakcie prac sejmowej Komisji Zdrowia 7 lutego 2022 roku (przedstawiono listę zabiegów kosmetologicznych które miałyby być “medycyną” i wyproszono kosmetologów). Konsekwencją, mogłoby być wykluczenie 50-tysięcznej grupy zawodowej kosmetologów z zabiegów wykonywanych przez nich od dwóch dekad.

Zgodnie z powstałą definicją medycyny estetyczno-naprawczej, nie stanowi ona “medycyny estetycznej” (wykonywania zabiegów z pogranicza), lecz wyłącznie “leczenie” powikłań.
“Medycyna estetyczna” stanowi określenie marketingowe i jest w polskim prawie jest niezdefiniowana.

Jeśli w liście procedur medycznych nad którymi miałaby pracować podkomisja senacka, jej członkowie lub lobbyści reprezentujący część środowisk lekarskich, dyskutowaliby o zabiegach kosmetologii estetycznej lub “medycyny” estetycznej, a nie faktycznej medycynie estetyczno-naprawczej rozumianej jako “leczenie” powikłań pozabiegowych, oznaczałoby to, że podkomisja pracuje wbrew woli i społecznemu konsensusowi ponad 1.000 specjalistów medycznych i niemedycznych i wykracza poza zakres swoich kompetencji.

W związku z tym, o sprawie został poinformowany przez Beauty Razem Pan Minister Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Tylko 1 na 300 korzystających wspiera Beauty Razem finansowo.
Wesprzyj nas cegiełką:

25 zł 50 zł 100 zł 200 zł
Możesz ustawić zlecenie stałe: 25 zł / mc 50 zł / mc 100 zł / mc 200 zł / mc

i odebrać materiał w podziękowaniu.

Definicja medycyny estetyczno-naprawczej łączy zawody medyczne i niemedyczne

W przeciwieństwie do jednostronnych definicji (jak np. nieusankcjonowane prawnie, kolejne jednostronne propozycje definicji “medycyny” estetycznej, zaopiniowane przez NIL i NRL), konstrukcja przyjętej definicji medycyny estetyczno-naprawczej, z inicjatywy Beauty Razem i po konsultacji z lekarzami była otwarta dla wszystkich i mogli opiniować ją i podpisać się pod nią wszyscy specjaliści, w szczególności praktycy związani z zabiegami inwazyjnymi, w tym zawody zarówno medyczne jak i niemedyczne.

Wśród ponad 1.000 specjalistów którzy potwierdzili definicję medycyny estetyczno-naprawczej bez zastrzeżeń, są wykształceni specjaliści wymienionych niżej zawodów i dziedzin, którzy złożyli pod nią podpis z adnotacją “Potwierdzam treść definicji”:

 • Lekarze – stąd nie ulega wątpliwości, że definicja łączy w zgodzie środowisko lekarskie i kosmetologiczne
 • Kosmetolodzy z tytułem magistra i licencjata – stąd nie ulega wątpliwości, że definicja łączy w zgodzie środowisko kosmetologiczne i lekarskie
 • Pielęgniarki
 • Ratownicy medyczni
 • Opiekunowie medyczni
 • Farmaceuci
 • Położne
 • Technicy sterylizacji medycznej
 • Dietetycy / mgr usług żywieniowych
 • Diagności laboratoryjni
 • Technicy usług dentystycznych
 • Prawnicy (adwokaci, radcy prawni)
 • Specjaliści zdrowia publicznego (mgr)
 • Specjaliści promocji zdrowia (mgr)
 • Specjaliści turystyki uzdrowiskowej i SPA (mgr)
 • Specjaliści chemii kosmetycznej (mgr)
 • Specjaliści odnowy biologicznej (mgr)
 • Fizjoterapeuci (mgr)
 • Doktorzy nauk medycznych
 • Masażyści
 • Rehabilitanci (mgr)
 • Biotechnolodzy (mgr)
 • Trycholodzy, trycholodzy leczniczy
 • Lingeriści
 • Lekarz weterynarz
 • Technolodzy procesów chemicznych
 • Dziekan uczelni wyższej, Wykładowca Akademicki, Kosmetolog

z których wielu (w szczególności posiadających wykształcenie wyższe kosmetologiczne) deklarowało ukończenie studiów podyplomowych z medycyny estetycznej i kosmetologii estetycznej.

Ponadto podpisali się pod nią specjaliści wielu dziedzin beauty oraz pokrewnych i wspomagających, m.in.:

 • Kosmetyczki, Dyplomowani Mistrzowie Kosmetyki
 • Wizażyści, Dyplomowani Mistrzowie Wizażu
 • Fryzjerzy, Dyplomowani Mistrzowie Fryzjerstwa
 • Dystrybutorzy urządzeń medycznych
 • Dystrybutorzy urządzeń kosmetologicznych
 • Dystrybutorzy urządzeń kosmetycznych
 • Specjaliści zarządzania (mgr oraz studiami podyplomowymi)
 • Styliści paznokci
 • Trenerzy fitness
 • Psycholodzy
 • Pedagodzy
 • Instruktorzy Praktycznej Nauki Zawodu

A także wielu specjalistów zajmujących się także kosmetologią bądź dziedzinami kosmetycznymi, dla których drugim równoległym wykształceniem wyższym jest m.in. ekonomia, diagnostyka, sztuka, bezpieczeństwo wewnętrzne, audyt, chemia, leczenie żywieniowe, nauki przyrodnicze w dziedzinie chemii (tytuł doktora), czy fitoterapeuci podyplomowi.

Tylko 1 na 300 korzystających wspiera Beauty Razem finansowo.
Wesprzyj nas cegiełką:

25 zł 50 zł 100 zł 200 zł
Możesz ustawić zlecenie stałe: 25 zł / mc 50 zł / mc 100 zł / mc 200 zł / mc

i odebrać materiał w podziękowaniu.

Reasumując:

Wobec tak szerokiego konsensusu międzyśrodowiskowego, obejmującego ponad 30 zawodów medycznych i niemedycznych, ponad 1.000 specjalistów czynnych zawodowo z łącznym doświadczeniem zabiegowym przekraczającym 10.000 lat, uznaje się że „Medycyna estetyczno-naprawcza to czynności polegające na zniwelowaniu lub usunięciu efektów powikłań powstałych wskutek zabiegów estetycznych.”, co za tym idzie pojęcie to nie obejmuje wykonywania zabiegów estetycznych (potocznie “Medycyny estetycznej” lub “Kosmetologii estetycznej”), wykonywanie zabiegów estetycznych nie stanowi realizacji umiejętności lekarzy i lekarzy dentystów, a ewentualne dalsze prace legislacyjne na rzecz regulacji zabiegów estetycznych, nie mogą odbywać się w oparciu o umiejętność lekarską “Medycyna estetyczno-naprawcza”, która wykonywania zabiegów estetycznych nie obejmuje, lecz obejmuje wyłącznie niwelowanie lub usunięcie efektów powikłań pozabiegowych.

Jednocześnie, powstanie tej definicji wskutek tak szerokiego konsensusu jest długo wyczekiwanym porozumieniem pomiędzy zawodami medycznymi i niemedycznymi, które – jako Beauty Razem, inicjatorzy porozumienia – stanowią wstęp do rzetelnej, uczciwej i partnerskiej merytorycznej dyskusji o dalszej regulacji kosmetologii/medycyny estetycznej, do czego środowiska kosmetologiczne i wielu zawodów medycznych, zgłaszają gotowość.

TAGI

Komentarze

Beauty Razem

Beauty Razem

Wspólna inicjatywa około 100.000 Ekspertów Beauty i przedstawicieli kilkudziesięciu pokrewnych specjalności, w tym zawodów medycznych i niemedycznych.

 • Karta Członkowska Beauty Razem – Start

  149,00  z VAT / miesiąc i 100,00  opłaty startowej
  Subskrybuj
 • Karta Członkowska BeautyRazem – Business

  1.490,00  z VAT / rok
  Subskrybuj
 • Karta Członkowska BeautyRazem – Loyal

  12.900,00  z VAT
  Dodaj do koszyka
 • Kontrola Sanepid - Poradnik i pomocna lista kontrolna

  Kontrola Sanepid – Poradnik i pomocna lista kontrolna

  149,00  z VAT

  lub za 0 zł z Kartą członkowską

  Dodaj do koszyka

Przeczytaj także

Darmowy ebook od PZPK – Bezpieczna stylizacja paznokci

Ten darmowy ebook to minikompendium najbardziej aktualnej wiedzy. Zawiera on najnowsze informacje i złote standardy w stylizacji paznokci.

12.07.2024

Kandydaci EURO Branży Beauty [Lista Nazwisk i Okręgów]

Lista 100 eurokandydatów branży beauty wspierających postulaty Beauty Razem. Pomóżmy im wygrać, utrwalić VAT 8% i ochronić nasz zawód!

03.06.2024

Sondaż EURO Wyborczy Branży Beauty [Wyniki]

Jak wyglądałaby Europa, gdyby głosowała tylko Branża Beauty? Powstał najbardziej zaskakujący sondaż wśród polskich kosmetyczek, fryzjerek, stylistek paznokci i właścicieli salonów kosmetycznych.

03.06.2024

Zapisz się, a nie przegapisz niczego ważnego. W naszym newsletterze znajdziesz informacje o najciekawszych dyskusjach, postach, produktach i nowościach, które ciągle pojawiają się w Grupie Beauty Razem!

Coś poszło nie tak. Spróbuj raz jeszcze.
Dziękujemy za zapis. Jesteśmy w kontakcie!
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu