fbpx
Beauty Razem > Marki > Organizacje >

Stowarzyszenie Przyjazna Kosmetyka

Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii

Stowarzyszenie Przyjazna Kosmetyka

Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii

Zobacz także

Stowarzyszenie “Przyjazna Kosmetyka”

Stowarzyszenie Przyjazna Kosmetyka to organizacja branży beauty działająca na rzecz rozwoju kosmetologii

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla propagowania działalności w zakresie kosmetyki, kosmetologii i dziedzin pokrewnych.

Wstępne konsultacje w sprawie zasadności powołania do życia towarzyszenia rozpoczęły się z inicjatywy Kosmoprof jesienią 2007 r. z udziałem ok. 15 osób. W rozważaniach nad jego celami poruszano problem poczucia „zawodowego osamotnienia i wypalenia”, braku kontaktów z szerszym środowiskiem (wymiana doświadczeń). Rozmawiano o rozwoju zawodowym i intelektualnym, o tym, co dalej po studiach. Zastanawiano się nad tym, jak wyróżniać się na lokalnym rynku i o konkurencyjności. Uznawano, że potrzebny jest organ przedstawicielski środowiska oraz podkreślano konieczność niezależności Stowarzyszenia.

Formalno/prawnie powstało w czerwcu 2008 roku podczas Kongresu Kosmoprof w Trzebieszowicach – statut. Trwały dalsze rozważania związane z poszukiwaniem formuły działania. „ Burza mózgów” przyniosła wspólnie wypracowano nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”. Stowarzyszenie wstąpiło do Międzynarodowej Federacji Kosmetyczek INFA.

Wtedy też podjęto po raz pierwszy rozmowy na temat aktualizacji statusu zawodowego kosmetyczek i kosmetologów. Odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Ministerstw: Gospodarki, Edukacji, Zdrowia, Szkolnictwa Wyższego oraz Przedstawicielem Uczelni Wyższych, które pokazało, że uregulowanie tego problemu jest poza możliwościami Stowarzyszenia.

Rozpoczęto prace nad Programem Certyfikacji oraz Programami Szkoleń. Powstały ostateczne zręby programowe, które określiły Stowarzyszenie jako Platformę współpracy między Gabinetami Kosmetycznymi, które zajmuje się EDUKACJĄ: rozwojem zawodowym i intelektualnym, pogłębianiem wiedzy ogólnej, poznawaniem nowych technik pracy, wymianą doświadczeń poprzez seminaria, warsztaty, szkolenia, kongresy.

Wobec pierwszych oznak konfliktu ze środowiskiem lekarskim Stowarzyszenie zleciło dwóm Kancelariom Prawniczym (Kraków, Warszawa) przygotowanie niezależnych opinii prawnych w sprawie usytuowania prawnego kosmetyczek w świetle obowiązujących aktów prawnych: Konstytucji i innych przepisów mogących mieć wpływ na wykonywanie zawodu. Stowarzyszenie opiniowało także projekt Ministerstwa Edukacji w sprawie szkolnictwa zawodowego. Współtworzyło również program Collegium Cosmeticum oraz uczestniczyło w jego realizacji.

Zajęło także stanowisko w sprawie posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia związanego z postulatami lekarzy medycyny estetycznej odnośnie pozbawienia kosmetologów wykonywania zaawansowanych zabiegów kosmetycznych.

Stowarzyszenie w każdym roku organizuje cyklicznie różnego rodzaju szkolenia edukacyjne i praktyczne. Zarząd przygotował i przeprowadził samodzielny panel na Kongresie LNE, który cieszył się dużym powodzeniem uczestników (największa frekwencja). Przeprowadzono także w ostatnim roku certyfikację nowych Gabinetów Kosmetycznych.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjazna Kosmetyka:

W skład Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Kosmetyka wchodzą:

  • Beata Wątorowska – prezes
  • Grażyna Zych – wiceprezes
  • Maria Sobel-Twardowska – wiceprezes
  • Agnieszka Mienik – sekretarz
  • Ewa Kostrzyńska – Skarbnik

Kontakt ze Stowarzyszeniem Przyjazna Kosmetyka:

Stowarzyszenia Przyjazna Kosmetyka
Adres: ul. Tylna 5, 87-300 Brodnica
E-mail: sekretariat@przyjaznakosmetyka.org
Telefon: 885 888 704

Sekretariat Stowarzyszenia pracuje w godzinach 10:00 – 14:00

KRS 0000338097
Regon 301223342
NIP 6182110854

Jak dołączyć do Stowarzyszenia Przyjazna Kosmetyka?

Przejdź na stronę www.przyjaznakosmetyka.org i w zakładce “Dołącz do nas” podążaj za instrukcjami.

Dodaj swoją markę do Katalogu Branży Beauty

Poznaj szczegóły