fbpx

PPK w Branży Beauty – obowiązkowe, czy dobrowolne?

Wielu pracodawców zastanawia się, czy PPK są obowiązkowe, czy dobrowolne. Rozwiejmy, więc wszelkie wątpliwości związane z tym tematem.

Pracownicze Plany Kapitałowe to:

dobrowolny, prywatny system długotrwałego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego. Jest on tworzony wspólnie przez pracownika, pracodawcę oraz państwo”.

Program ten wdrażany jest od 2019 roku., więc jest stosunkowo nowy. Aktualnie jesteśmy w trakcie 4 etapu wdrażania PPK. Pracodawca zatrudniający kosmetyczki, fryzjerki nie może zmusić ich do podpisania umowy PPK, ponieważ program ten, dla wszystkich pracowników, w tym też dla pracowników salonów kosmetycznych i fryzjerskich jest całkowicie dobrowolny.

Tylko 1 na 300 korzystających wspiera Beauty Razem finansowo.
Wesprzyj nas cegiełką:

25 zł 50 zł 100 zł 200 zł
Możesz ustawić zlecenie stałe: 25 zł / mc 50 zł / mc 100 zł / mc 200 zł / mc

i odebrać materiał w podziękowaniu.

UMOWA PPK W BRANŻY BEAUTY

Umowę PPK ma obowiązek podpisać pracodawca, który zatrudnia w swoim salonie kosmetycznym, czy fryzjerskim co najmniej jedną osobę. Od tej umowy MOŻNA jednak odstąpić w przypadku, gdy pracownicy podpiszą REZYGNACJĘ z tego programu.

Muszą zostać zawarte dwie umowy: umowa o zarządzanie PPK i umowa o prowadzenie PPK. Pracodawca zatrudniający co najmniej jedną kosmetyczkę, czy fryzjerkę zawiera obie te umowy z wybraną instytucją finansową. Mówiąc o instytucji mam tu na myśli: Fundusz Inwestycyjny, Fundusz Emerytalny lub ZUS. W imieniu uczestników, wybrana instytucja tworzyć będzie ich prywatne rachunki PPK oraz będzie zarządzać gromadzonymi na nich środkami. Na rachunki uczestników PPK wpłacane są zasilenia zarówno od nich samych, jak i pracodawców oraz państwo.

KTO I ILE WPŁACA NA RACHUNKI PPK PRACOWNIKÓW BRANŻY BEAUTY?

 • W przypadku uczestnika jest to od 2 do 4% miesięcznego zarobku brutto,
 • W przypadku pracodawcy jest to od 1,5 do 4% zarobku brutto,
 • W przypadku państwa wpłata powitalna wynosi 250zł, a potem 240zł dopłaty rocznej.

UMOWA O ZARZĄDZANIE

Umowa o zarządzanie zawierana jest między pracodawcą a wybraną instytucją finansową. Instytucja finansowa powinna zostać wybrana zgodnie z przedstawicielstwem osób zatrudnionych. Umowa ta zawiera zasady gromadzenia i zarządzania środkami na rachunkach PPK. Pracodawca wpisuje do PPK pracownika salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego i w jego imieniu zawiera umowę o prowadzenie PPK. To osoba między 18 a 55 rokiem życia. Zapisanie jej do PPK odbywa się automatycznie. Pracodawca ma obowiązek podpisać umowę, jednak dla zatrudnionej fryzjerki, kosmetyczki jest ona dobrowolna. Osoba, która ukończyła 55 rok życia, ale nie przekroczyła 70 lat może zostać zapisana do PPK tylko po złożeniu przez nią wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

UMOWA O PROWADZENIE

Pracodawca w imieniu osób zatrudnionych zawiera umowę o prowadzenie PPK. Aktualnie należy zawrzeć tę umowę maksymalnie do 23 kwietnia 2021r. i należy w tym miejscu zaznaczyć, że pracodawca musi podpisać ją maksymalnie do 10 dni roboczych przed upływem powyższego terminu. Osoby zatrudnione, które nie dopilnują tego terminu podlegają karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego.

Przeczytaj także

KIM JEST OSOBA ZATRUDNIONA?

Do grupy osób zatrudnionych, zgodnie z art. 2 ust. 18 ustawy o PPK, zalicza się:

 1. Pracowników (zgodnie z art. 2 Kodeksu Pracy);
 2. Osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18 rok życia,
 3. Członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 4. Osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 5. Członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
 6. Osoby wskazane w punktach 1-4, przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tych tytułów w RP, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

KTÓRY PRACODAWCA W BRANŻY BEAUTY JEST ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU PPK?

Zdarzają się przypadki, gdy pracodawca zatrudniający pracowników w gabinecie kosmetycznym i fryzjerskim jest zwolniony z PPK, przede wszystkim, gdy:

 • otrzyma od wszystkich zatrudnionych osób pracujących w salonie kosmetycznym, fryzjerskim rezygnację z PPK,
 • pracodawca, któy jest osobą fizyczną, zatrudniającą, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego pracodawcy, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby,
 • Pracodawca w salonie kosmetycznym, fryzjerskim, który wprowadził PPE (Pracownicze Programy Emerytalne); nalicza i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu ustawy o PPE; w PPE uczestniczy co najmniej 25% wszystkich zatrudnionych.

CO W PRZYPADKU, GDY PRACODAWCA NIE DOPILNUJE TERMINU PPK?

Jeżeli pracodawca nie podpisze umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, wówczas otrzyma pisemne wezwanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A., aby zawarł umowę o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową. Będzie miał na to 30 dni od otrzymania wezwania lub do przekazania informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

 

Przeczytaj także

KIEDY I JAK ZOSTANĄ WYPŁACONE ŚRODKI Z RACHUNKU PPK PRACOWNIKOM BRANŻY BEAUTY?

Środki zgromadzone na rachunkach PPK są wypłacane ich uczestnikom w przypadku:

 1. Ukończenia 60 roku życia – wówczas 25% środków zostaje wypłaconych od razu, natomiast pozostałe 75% w ratach miesięcznych (przez minimum 10 lat),
 2. Z ważnego powodu, przed ukończeniem 60 roku życia – tylko w przypadku, gdy uczestnik chce pokryć wkład własny w związku z budową lub przebudową budynku mieszkalnego. Wtedy może ubiegać się o wypłatę 100% zgromadzonych środków, a także w przypadku poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka – można wtedy wnioskować o wypłatę do 25% zgromadzonych środków.
 3. Nieukończonego 60 roku życia, ale bez ważnego powodu – potrącone zostaje 30% wpłat dokonanych przez pracodawcę, 100% wpłat państwa zostaje przelane na Fundusz Pracy, nalicza i pobiera się podatek od zysków kapitałowych.

 

Podsumowując, jako pracodawca, zatrudniający co najmniej jedną osobę w swoim salonie beauty, masz obowiązek podpisać umowę PPK, jednak żadna zatrudniona przez Ciebie fryzjerka, kosmetyczka itp. nie ma obowiązku korzystania z tego programu. Pracownik, który nie chce uczestniczyć w PPK musi jedynie podpisać rezygnację. Należy pilnować terminów podpisania umów, aby nie zostały naliczone kary.

 

TAGI

Komentarze

Beauty Razem

Beauty Razem

Wspólna inicjatywa blisko 50.000 Ekspertów Beauty, kosmetyczek, kosmetologów, stylistek, wizażystek, fryzjerek i przedstawicieli kilkudziesięciu pokrewnych specjalności.

 • Karta Członkowska Beauty Razem – Start

  149,00  z VAT / miesiąc i 100,00  opłaty startowej
  Subskrybuj
 • Karta Członkowska BeautyRazem – Business

  1.490,00  z VAT / rok
  Subskrybuj
 • Karta Członkowska BeautyRazem – Loyal

  12.900,00  z VAT
  Dodaj do koszyka
 • Kontrola Sanepid - Poradnik i pomocna lista kontrolna

  Kontrola Sanepid – Poradnik i pomocna lista kontrolna

  149,00  z VAT

  lub za 0 zł z Kartą członkowską

  Dodaj do koszyka

Przeczytaj także

Zakazy w branży Beauty a Konstytucja i Stan Klęski Żywiołowej [opinia adwokata]

Sędziowie stosują zasadę swobodnej oceny środków dowodowych. Dlatego różnie bywa z wyrokami i poglądami sądu. Odwołanie kary nałożonej przez sanepid może nastąpić tylko w przypadku nieprzyjęcia mandatu przez ukaranego. Przeczytaj pełną opinię adw. Hoa Dessoulavy-Śliwińskiej.

26.03.2021

BDO – Odpady w Branży Beauty

Kto musi się zgłaszać do BDO i jakie są z tym związane obowiązki? Kiedy Twój salon nie musi zgłaszać się do Bazy Danych Odpadowych? Podsumowanie najważniejszych informacji.

12.03.2021

Zapisz się, a nie przegapisz niczego ważnego. W naszym newsletterze znajdziesz informacje o najciekawszych dyskusjach, postach, produktach i nowościach, które ciągle pojawiają się w Grupie Beauty Razem!

Coś poszło nie tak. Spróbuj raz jeszcze.
Dziękujemy za zapis. Jesteśmy w kontakcie!
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu