fbpx

Poprawki do Rozporządzenia Ministra Zdrowia zgłaszane przez Beauty Razem

W związku z paradoksem prawnym który może nastąpić w związku z planowanym obowiązkiem m.in. zabiegów kosmetycznych na twarz z założoną maseczką, czy strzyżeniem brody w maseczce, etc., a także ograniczeniem działalności mobilnej mimo wcześniejszego przyzwolenia, zgłaszamy poprawki do projektu Rozporządzenia.

Poprzyj nasze poprawki pod adresem:
https://www.petycjeonline.com/nie-dla-zamkniecia-beauty

Kraków, 29.05.2020

Beauty Razem
inicjatywa 31.668 specjalistów
i przedsiębiorców sektora Beauty
Michał Łenczyński

Ministerstwo Zdrowia

RMrozp.epidemia@mz.gov.pl

Szanowni Państwo,

Reprezentując ponad 30-tysięczną społeczność specjalistów i przedsiębiorców branży Beauty (m.in. kosmetyczek, fryzjerek, stylistek paznokci, wizażystów i branż pokrewnych), zgłaszam wraz z uzasadnieniami następujące dwie uwagi do projektuRozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – konsultacje robocze”, które zostało poddane konsultacjom i opublikowane na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii-3.

Reprezentanci z naszej społeczności brali wraz z innymi organizacjami od początku czynny udział w pracach Ministerstwa Rozwoju w zakresie opracowania „Wytycznych dla funkcjonowania salonów fryzjerskich (…)” oraz „(…) gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie pandemii SARS-CoV-2 w Polsce”, czego potwierdzenie znajduje się w dokumentacji Ministerstwa Rozwoju, publicznych komunikatach p. Wiceminister Olgi Semeniuk, stronach gov.pl, czy konferencji Ministerstwa Rozwoju.

Nasze uwagi zgłaszamy w związku z obawą powstania sprzeczności intencji prac Ministerstwa Rozwoju wraz z ekspertami Beauty i organizacjami (uporządkowanego „odmrożenia” branży Beauty w całkowicie zrozumiałym, wyższym niż przed stanem zagrożenia epidemicznego reżimie sanitarnym), która to jest sprzeczna z proponowaną treścią przedmiotowego Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. Uważamy, że przyjęcie konsultowanego projektu w pierwotnie proponowanej formie doprowadzi do możliwych paradoksów prawnych, sprzeczności logicznych, stymulacji szarej strefy i powstania „martwego prawa”, a także nie wpłynie na jakość ochrony zdrowotnej społeczeństwa, ale utrudni funkcjonowanie zarówno sektora Beauty stanowiącego 300.000 miejsc pracy, jak i klientów usług Beauty (fryzjersko-kosmetycznych).

Należy podkreślić, że w dniu 26.05.2020 r. o tym fakcie informowałem telefonicznie Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia, a także informowałem o zaistniałym fakcie Ministerstwo Rozwoju, w obu przypadkach otrzymałem potwierdzenie, że sprawa jest wyjaśniana.

Sprzeczność prawna oznaczałaby ponowne „zamrożenie” znacznej części sektora gospodarki związanego z urodą, co w obliczu faktu zbliżającego się zniesienia zakazu organizacji wesel na 150 osób, czy przebywania cyrku, mogłoby zostać odebrane przez społeczeństwo jako absurd. Odmrożenie sektora Beauty oczekiwało 58,4% społeczeństwa (źródło: badania IMAS International), co czyni sektor najbardziej pożądaną branżą w Polsce. Odmrożenie branży Beauty spowodowało pozytywny odbiór działań Rządu, a zawężenie tej decyzji proponowaną treścią w projekcie Rozporządzenia spowoduje odbiór odwrotny.

Opracowane przez Ministerstwo Rozwoju „Wytyczne”, zostały bardzo dobrze przyjęte zarówno przez branżę Beauty, która współtworzyła „Wytyczne dla branż” ale także została równie dobrze i z równym zrozumieniem przyjęta przez Klientów. Średnie nakłady na adaptację do nowych warunków sanitarnych już wyniosły 1209,08 zł, a przygotowania trwały 3,62 dni (źródło: badanie Akademii Sztuki Piękności z dn. 24-25 maja 2020 roku metodą CAWI na próbie 505 respondentów, 100% specjalistów i przedsiębiorców Beauty). Ceny środków dezynfekcyjnych, higienicznych, ochronnych, wzrosły od początku epidemii o 2000% (źródło: aukcje internetowe, badanie z dnia 20.05.2020, bad. porównawcze aukcji internetowych w dniu: 19.06.2019 oraz 20.05.2020 r.). Średnia cena zabiegu wzrosła zaledwie o 1.80 zł a 79,3% salonów nie podniosło cen. Usługi wyłącznie mobilne stanowią 9,5% rynku (źródło: jn.), a więc mogą stanowić 28.500 miejsc pracy. Usługi wykonywane na twarzy stanowią 53,64% usług ogółem (źródło: jn.), a więc obrót z nimi związany odpowiada za 160.920 miejsc pracy.

W związku z tym nasze środowisko oczekuje wprowadzenia następujących zmian do konsultowanej treści Rozporządzenia, wraz z uzasadnieniami oczekiwanych zmian:

POPRAWKA 1. SPECJALISTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW BEAUTY:

W miejscu: Rozdział 3, § 6, pkt. 5, 1) projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Treść proponowana przez Ministerstwo Zdrowia:

1) w lokalu, w którym jest prowadzona ta działalność przebywali wyłącznie obsługiwani klienci oraz obsługa”

Treść po wprowadzeniu „Poprawki 1” zgłaszanej przez Beauty Razem:

1) w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność przebywali wyłącznie obsługiwani klienci oraz obsługa;”

Uzasadnienie: stworzone przez Ministerstwo Rozwoju przy współpracy z organizacjami i ekspertami Beauty „Wytyczne dla branż (…)” zalecają świadczenie usług stacjonarnie, ale nie dyskryminują przedsiębiorców prowadzących usługi mobilne, poprzez wprowadzenie zakazu. Punkt dotyczący usług mobilnych był szeroko konsultowany przez ekspertów, organizacje i Ministerstwo Rozwoju w trakcie prac nad „Wytycznymi”. Zalecenie, zamiast zakazu, zostało ostatecznie zaakceptowane przez wszystkie organizacje i ekspertów współtworzących wytyczne, a także Ministerstwo Rozwoju, które przyjęło dokument w takiej formie.

Eksperci i organizacje podkreślają, że w warunkach mobilnych możliwe jest zapewnienie tożsamych warunków dezynfekcji, higieny, jednorazowej odzieży ochronnej, wywiadu, wietrzenia pomieszczeń czy innych czynników, jak w wypadku działalności stacjonarnej, a w pomieszczeniu w którym realizowana jest usługa mobilna, przebywa w trakcie dnia znacznie mniej osób, niż w punkcie usługowym.

Należy podkreślić, że wykluczenie działalności mobilnej nie jest realnie możliwe, a przepis w kształcie proponowanym przez Ministerstwo nie będzie skuteczny; w dniu wczorajszym, treść rozporządzenia zinterpretowana przez Ministerstwo Zdrowia pismem z powołaniem na definicję słowa „lokal” po konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury jest najlepszym przykładem faktu, że niejednoznaczne formułowanie prawa wprowadza chaos informacyjny – z naszych informacji wynika że działalności mobilne funkcjonowały, rozumiejąc słowo „lokal” w znaczeniu potocznym.

Ministerstwo Zdrowia zakomunikowało także plan zniesienia zakazu organizacji wesel do 150 osób w najbliższej przyszłości, co jest ściśle związane np. z typowo mobilnymi usługami wizażystów, makijażystów, stylistów – które to usługi wykonywanie w odseparowanym miejscu jest znacznie mniej ryzykowne, niż przebywanie w tak licznej grupie osób. Stanowi to oczywistą sprzeczność.

Jak pokazały badania przeprowadzone przez Akademię Sztuki Piękności w dniach 17-21 marca 2020 metodą CAWI na próbie 1673 respondentów będącymi specjalistami lub przedsiębiorcami Beauty, 94,1% salonów kosmetycznych zostało dobrowolnie zamkniętych w jeszcze przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, co świadczy o szczególnej trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów niemal całości branży, podobnie jak zbiórki środków dezynfekcyjnych dla szpitali za które dziękował osobiście prezydent Andrzej Duda. W zbiórkach tych uczestniczyło 33,1% przedsiębiorców (źródło: badanie jw.). Natomiast pomimo wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności Beauty z dniem 1 kwietnie 2020 r., z badania przeprowadzonego w dn. 4-5 maja br. metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 3588 osób będących klientami usług Beauty wynika, że korzystanie z usług (głównie mobilnych) w trakcie trwania zakazu potwierdziło 10% klientów. 9,5% klientów (źródło jw.) preferuje usługi mobilne i taki jest zasięg i obrót usług mobilnych, co wprost przekłada się na miejsca pracy.

Niemal wszyscy pozostali funkcjonujący specjaliści (5,9%, źródło jw.) – w obliczu braku lub opóźniających się środków pomocowych – przeniosła się w kierunku trudnych do skontrolowania usług mobilnych, z konieczności życiowej spowodowanych kryzysem. Oznacza to, że proponowana treść rozporządzenia Ministra Zdrowia w proponowanej formie stymuluje powstawanie szarej strefy, wpływa na likwidację z rynku ok. 28.500 miejsc pracy (z których znaczna część najpewniej przeniesie się do szarej strefy), będzie nieskuteczna i będzie stanowić „martwe prawo”.

Uważamy, że należy promować bezpieczne rozwiązania które są stymulowane przez wytyczne opracowane przez Ministerstwo Rozwoju, jednocześnie w obliczu „odmrażania” gospodarki nie ograniczać przy tym swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nie prowadząc do wtórnej recesji gospodarki.

W związku z powyższym, w imieniu 31.668-osobowego środowiska specjalistów i przedsiębiorców Beauty „Beauty Razem”, przy wsparciu i życzliwości naszych Klientów, oczekujemy zmiany treści przedmiotowego Rozporządzenia zgodnie z zaproponowanym kształtem jak w pkt. „Poprawka 1”.

POPRAWKA 2. SPECJALISTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW BEAUTY:

W miejscu: Rozdział 3, § 6, pkt. 5, 1) projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Treść proponowana przez Ministerstwo Zdrowia:

1) klienci i obsługa realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 18 ust. 1”

Treść po wprowadzeniu „Poprawki 2” zgłaszanej przez Beauty Razem:

1) klienci i obsługa realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 18 ust. 1, jeżeli specyfika usługi na to pozwala.”

Uzasadnienie: stworzone przez Ministerstwo Rozwoju przy współpracy z organizacjami i ekspertami Beauty „Wytyczne dla branż (…)” obejmują wyraźne instrukcje, ujęte w postaci albo zaleceń albo nakazów. Szeroka konsultacja w eksperckim gronie pozwoliła jasno ocenić w oparciu o wiedzę ekspercką oraz doświadczenie profesjonalistów pracujących w zawodach Beauty i szczególnie zaznajomionych z warunkami higieny, które elementy reżimu sanitarnego są skuteczne i możliwe do zastosowania, a które są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, nieskuteczne, bądź z dużą dozą prawdopodobieństwa nie byłyby stosowane.

Z tego względu w wytycznych dla branż, zastosowano zapisy zezwalające na chwilowe odstąpienie od stosowania niektórych środków ochronnych, przy zastąpieniu ich innymi zgodnie z zasadami dobrych praktyk wykonywania zawodu, np.: „klient zdejmie maskę tylko na czas wykonania zabiegu, jeśli dotyczy on zasłoniętego obszaru twarzy” (fryzjerstwo), „jeżeli wymaga tego specyfika wykonywanego zabiegu, można zrezygnować z części powyższych elementów, postępując przy tym zgodnie z praktyką bezpiecznego wykonywania zabiegu” (kosmetyka). Należy jednak przy tym zaznaczyć, że adekwatne środki ochronne stosuje także usługodawca.

Sztywny przepis w formie proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia wskazanego oznaczałby, że takie usługi jak makijaż, strzyżenie brody, depilacja okolic twarzy, henna, dobór fryzury i koloru włosów do twarzy oraz przede wszystkim zabiegi na twarzy z zakresu kosmetyki profilaktycznej, leczniczej i zabiegów kosmetologicznych musiałyby się odbywać w maseczce, co jest sprzeczne ze specyfiką wykonywanej usługi oraz jest sprzeczne z intencjami ekspertów i organizacji współpracujących w ramach tworzenia wytycznych z Ministerstwem Rozwoju oraz, jak rozumiemy, z intencjami samego Ministerstwa Rozwoju, które dokument zatwierdziło.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Akademię Sztuki Piękności w dn. 28.05.2020 r. na reprezentatywnej próbie 1004 specjalistów i przedsiębiorców Beauty, usługi które bezwzględnie wymagają czasowego zdjęcia maseczki przez klienta, stanowią 53,64% usług sektora Beauty ogółem. Ze względu na fakt, że branża Beauty to 300.000 miejsc pracy, wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia przepisu w pierwotnym kształcie, spowodowałoby spadek obrotu o 53,33%, a więc bezpośrednio wpłynąłby na likwidację 160.920 miejsc pracy, z których część – analogicznie jak w wypadku proponowanego kształtu przedmiotowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia zakazującego działalność usług mobilnych – przeniosłaby się do szarej strefy.

Ponadto, w związku z planowanym zniesieniem nakazu zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej oraz kolejnymi etapami „odmrożenia” kolejnych sektorów gospodarki, w tym cyrków, teatrów, czy wesel do 150 osób, planowane w obecnym kształcie stanowisko Ministra Zdrowia dotyczące nakazu noszenia maseczki przez klienta usług Beauty w trakcie wykonywania zabiegów wykluczających (np. maseczki na twarz, makijażu, czy strzyżenia brody), naraża na szeroką krytykę Ministerstwa Zdrowia i wystawia na śmieszność autorytet Ministerstwa Zdrowia.

W związku z powyższym, w imieniu 31.668-osobowego środowiska specjalistów i przedsiębiorców Beauty „Beauty Razem”, przy wsparciu i życzliwości naszych Klientów, oczekujemy zmiany treści przedmiotowego Rozporządzenia zgodnie z zaproponowanym kształtem jak w pkt. „Poprawka 2”.

Jednocześnie pragniemy wyrazić nasze zaskoczenie, że wcześniejsza interpretacja Ministerstwa Zdrowia konsultowana z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz proponowane obecne rozporządzenie Ministerstwa zdrowia jest sprzeczne ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W dn. 8.05.2020, wskutek współpracy z ekspertami, Ministerstwo Rozwoju przekazało Ministerstwu Zdrowia oraz Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu do zatwierdzenia projekt wytycznych dla branży fryzjerskiej i kosmetycznej.

Zarówno instytucja Ministerstwa Zdrowia jak i instytucja Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie wprowadziły zmian w przedmiotowym zakresie, a zatem i MZ i GIS jednoznacznie wyraziły przyzwolenie zarówno na działalność mobilną, jak i chwilowe zdjęcie maseczki w trakcie usługi na zasłoniętej części twarzy.

Liczymy zatem, że zarządzając odpowiedzialnie Państwem, nie dopuścicie Państwo do prawnego paradoksu, który mógłby skutkować dezinformacją, fikcją tworzonych przepisów, sprzecznością z celami zdrowotnymi i gospodarczymi, powiększaniem szarej strefy, a także z utratą miejsc pracy, zmniejszaniem wpływów podatkowych i wtórną recesją.

Z poważaniem,
mgr inż. Michał Łenczyński

Otrzymują:

1 x Ministerstwo Zdrowia (e-mail)
1 x Ministerstwo Rozwoju (e-mail)
Organizacje branżowe
/Podano do wiadomości publicznej/

Michał Łenczyński

Od 2000 r. CEO krakowskiej Akademii Sztuki Piękności, która wykształciła stacjonarnie ponad 7000 specjalistów Beauty z 50 krajów świata. Z branżą Beauty związany od 2. roku życia. W przeszłości CEO międzynarodowej franczyzy kosmetycznej oraz jeden z prekursorów e-marketingu w Polsce. Szkoleniowiec z zakresu zarządzania w branży Beauty, doradca medialny osób publicznych. Pomysłodawca i inicjator grupy wsparcia BeautyRazem, autor badań, analiz, petycji, poprawek i rozwiązań "Tarczy Beauty". Konsultant Ministerstwa Rozwoju ws. wytycznych funkcjonowania Branży Beauty, działający na rzecz szybkiego odmrożenia sektora w bezpiecznych warunkach.

 • Rozliczenie Beauty Ads

  1,00  z VAT
  Dodaj do koszyka
 • Materiały z Live 14.03.2022

  99,00  z VAT
  Dodaj do koszyka
 • Materiały z Live 18.02.2022

  99,00  z VAT
  Dodaj do koszyka

Zobacz także

Koniec restrykcji w salonach kosmetycznych po interwencji Beauty Razem

Publikacja: 06.03.2022

Po skutecznej interwencji Beauty Razem, rząd wykreślił salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu z rozporządzenia w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią. UdostępnijTweetujUdostępnij

Czy pracownik może publikować swoje prace na swoich prywatnych kontach społecznościowych?

Publikacja: 07.07.2021

To, czy pracownik może publikować swoje prace na swoich prywatnych kontach społecznościowych, często spędza sen z powiek pracodawcom. Jakie są prawa pracownika w tym zakresie? UdostępnijTweetujUdostępnij

Przegląd kasy fiskalnej online

Publikacja: 24.06.2021

Posiadanie kasy fiskalnej online od 1 lipca 2021r. przez salony kosmetyczne i fryzjerskie, nie jest jedynym obowiązkiem związanym z samą kasą. Drugą ważną kwestią jest przegląd kasy fiskalnej online. Jako podatnik masz obowiązek zgłosić kasę do okresowego przeglądu technicznego. Kto wykonuje przegląd kasy fiskalnej online?

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza otrzymasz powiadomienia o nowych materiałach, które dla Ciebie w tym momencie przygotowujemy.

Coś poszło nie tak. Spróbuj raz jeszcze.
Dziękujemy za zapis. Miło nam być z Tobą w kontakcie :)