fbpx

Poprawki do Rozporządzenia Ministra Zdrowia zgłaszane przez Beauty Razem

W związku z paradoksem prawnym który może nastąpić w związku z planowanym obowiązkiem m.in. zabiegów kosmetycznych na twarz z założoną maseczką, czy strzyżeniem brody w maseczce, etc., a także ograniczeniem działalności mobilnej mimo wcześniejszego przyzwolenia, zgłaszamy poprawki do projektu Rozporządzenia.

Poprzyj nasze poprawki pod adresem:
https://www.petycjeonline.com/nie-dla-zamkniecia-beauty

Kraków, 29.05.2020

Beauty Razem
inicjatywa 31.668 specjalistów
i przedsiębiorców sektora Beauty
Michał Łenczyński

Ministerstwo Zdrowia

RMrozp.epidemia@mz.gov.pl

Szanowni Państwo,

Reprezentując ponad 30-tysięczną społeczność specjalistów i przedsiębiorców branży Beauty (m.in. kosmetyczek, fryzjerek, stylistek paznokci, wizażystów i branż pokrewnych), zgłaszam wraz z uzasadnieniami następujące dwie uwagi do projektuRozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – konsultacje robocze”, które zostało poddane konsultacjom i opublikowane na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii-3.

Reprezentanci z naszej społeczności brali wraz z innymi organizacjami od początku czynny udział w pracach Ministerstwa Rozwoju w zakresie opracowania „Wytycznych dla funkcjonowania salonów fryzjerskich (…)” oraz „(…) gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie pandemii SARS-CoV-2 w Polsce”, czego potwierdzenie znajduje się w dokumentacji Ministerstwa Rozwoju, publicznych komunikatach p. Wiceminister Olgi Semeniuk, stronach gov.pl, czy konferencji Ministerstwa Rozwoju.

Nasze uwagi zgłaszamy w związku z obawą powstania sprzeczności intencji prac Ministerstwa Rozwoju wraz z ekspertami Beauty i organizacjami (uporządkowanego „odmrożenia” branży Beauty w całkowicie zrozumiałym, wyższym niż przed stanem zagrożenia epidemicznego reżimie sanitarnym), która to jest sprzeczna z proponowaną treścią przedmiotowego Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. Uważamy, że przyjęcie konsultowanego projektu w pierwotnie proponowanej formie doprowadzi do możliwych paradoksów prawnych, sprzeczności logicznych, stymulacji szarej strefy i powstania „martwego prawa”, a także nie wpłynie na jakość ochrony zdrowotnej społeczeństwa, ale utrudni funkcjonowanie zarówno sektora Beauty stanowiącego 300.000 miejsc pracy, jak i klientów usług Beauty (fryzjersko-kosmetycznych).

Należy podkreślić, że w dniu 26.05.2020 r. o tym fakcie informowałem telefonicznie Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia, a także informowałem o zaistniałym fakcie Ministerstwo Rozwoju, w obu przypadkach otrzymałem potwierdzenie, że sprawa jest wyjaśniana.

Sprzeczność prawna oznaczałaby ponowne „zamrożenie” znacznej części sektora gospodarki związanego z urodą, co w obliczu faktu zbliżającego się zniesienia zakazu organizacji wesel na 150 osób, czy przebywania cyrku, mogłoby zostać odebrane przez społeczeństwo jako absurd. Odmrożenie sektora Beauty oczekiwało 58,4% społeczeństwa (źródło: badania IMAS International), co czyni sektor najbardziej pożądaną branżą w Polsce. Odmrożenie branży Beauty spowodowało pozytywny odbiór działań Rządu, a zawężenie tej decyzji proponowaną treścią w projekcie Rozporządzenia spowoduje odbiór odwrotny.

Opracowane przez Ministerstwo Rozwoju „Wytyczne”, zostały bardzo dobrze przyjęte zarówno przez branżę Beauty, która współtworzyła „Wytyczne dla branż” ale także została równie dobrze i z równym zrozumieniem przyjęta przez Klientów. Średnie nakłady na adaptację do nowych warunków sanitarnych już wyniosły 1209,08 zł, a przygotowania trwały 3,62 dni (źródło: badanie Akademii Sztuki Piękności z dn. 24-25 maja 2020 roku metodą CAWI na próbie 505 respondentów, 100% specjalistów i przedsiębiorców Beauty). Ceny środków dezynfekcyjnych, higienicznych, ochronnych, wzrosły od początku epidemii o 2000% (źródło: aukcje internetowe, badanie z dnia 20.05.2020, bad. porównawcze aukcji internetowych w dniu: 19.06.2019 oraz 20.05.2020 r.). Średnia cena zabiegu wzrosła zaledwie o 1.80 zł a 79,3% salonów nie podniosło cen. Usługi wyłącznie mobilne stanowią 9,5% rynku (źródło: jn.), a więc mogą stanowić 28.500 miejsc pracy. Usługi wykonywane na twarzy stanowią 53,64% usług ogółem (źródło: jn.), a więc obrót z nimi związany odpowiada za 160.920 miejsc pracy.

W związku z tym nasze środowisko oczekuje wprowadzenia następujących zmian do konsultowanej treści Rozporządzenia, wraz z uzasadnieniami oczekiwanych zmian:

POPRAWKA 1. SPECJALISTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW BEAUTY:

W miejscu: Rozdział 3, § 6, pkt. 5, 1) projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Treść proponowana przez Ministerstwo Zdrowia:

1) w lokalu, w którym jest prowadzona ta działalność przebywali wyłącznie obsługiwani klienci oraz obsługa”

Treść po wprowadzeniu „Poprawki 1” zgłaszanej przez Beauty Razem:

1) w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność przebywali wyłącznie obsługiwani klienci oraz obsługa;”

Uzasadnienie: stworzone przez Ministerstwo Rozwoju przy współpracy z organizacjami i ekspertami Beauty „Wytyczne dla branż (…)” zalecają świadczenie usług stacjonarnie, ale nie dyskryminują przedsiębiorców prowadzących usługi mobilne, poprzez wprowadzenie zakazu. Punkt dotyczący usług mobilnych był szeroko konsultowany przez ekspertów, organizacje i Ministerstwo Rozwoju w trakcie prac nad „Wytycznymi”. Zalecenie, zamiast zakazu, zostało ostatecznie zaakceptowane przez wszystkie organizacje i ekspertów współtworzących wytyczne, a także Ministerstwo Rozwoju, które przyjęło dokument w takiej formie.

Eksperci i organizacje podkreślają, że w warunkach mobilnych możliwe jest zapewnienie tożsamych warunków dezynfekcji, higieny, jednorazowej odzieży ochronnej, wywiadu, wietrzenia pomieszczeń czy innych czynników, jak w wypadku działalności stacjonarnej, a w pomieszczeniu w którym realizowana jest usługa mobilna, przebywa w trakcie dnia znacznie mniej osób, niż w punkcie usługowym.

Należy podkreślić, że wykluczenie działalności mobilnej nie jest realnie możliwe, a przepis w kształcie proponowanym przez Ministerstwo nie będzie skuteczny; w dniu wczorajszym, treść rozporządzenia zinterpretowana przez Ministerstwo Zdrowia pismem z powołaniem na definicję słowa „lokal” po konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury jest najlepszym przykładem faktu, że niejednoznaczne formułowanie prawa wprowadza chaos informacyjny – z naszych informacji wynika że działalności mobilne funkcjonowały, rozumiejąc słowo „lokal” w znaczeniu potocznym.

Ministerstwo Zdrowia zakomunikowało także plan zniesienia zakazu organizacji wesel do 150 osób w najbliższej przyszłości, co jest ściśle związane np. z typowo mobilnymi usługami wizażystów, makijażystów, stylistów – które to usługi wykonywanie w odseparowanym miejscu jest znacznie mniej ryzykowne, niż przebywanie w tak licznej grupie osób. Stanowi to oczywistą sprzeczność.

Jak pokazały badania przeprowadzone przez Akademię Sztuki Piękności w dniach 17-21 marca 2020 metodą CAWI na próbie 1673 respondentów będącymi specjalistami lub przedsiębiorcami Beauty, 94,1% salonów kosmetycznych zostało dobrowolnie zamkniętych w jeszcze przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, co świadczy o szczególnej trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów niemal całości branży, podobnie jak zbiórki środków dezynfekcyjnych dla szpitali za które dziękował osobiście prezydent Andrzej Duda. W zbiórkach tych uczestniczyło 33,1% przedsiębiorców (źródło: badanie jw.). Natomiast pomimo wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności Beauty z dniem 1 kwietnie 2020 r., z badania przeprowadzonego w dn. 4-5 maja br. metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 3588 osób będących klientami usług Beauty wynika, że korzystanie z usług (głównie mobilnych) w trakcie trwania zakazu potwierdziło 10% klientów. 9,5% klientów (źródło jw.) preferuje usługi mobilne i taki jest zasięg i obrót usług mobilnych, co wprost przekłada się na miejsca pracy.

Niemal wszyscy pozostali funkcjonujący specjaliści (5,9%, źródło jw.) – w obliczu braku lub opóźniających się środków pomocowych – przeniosła się w kierunku trudnych do skontrolowania usług mobilnych, z konieczności życiowej spowodowanych kryzysem. Oznacza to, że proponowana treść rozporządzenia Ministra Zdrowia w proponowanej formie stymuluje powstawanie szarej strefy, wpływa na likwidację z rynku ok. 28.500 miejsc pracy (z których znaczna część najpewniej przeniesie się do szarej strefy), będzie nieskuteczna i będzie stanowić „martwe prawo”.

Uważamy, że należy promować bezpieczne rozwiązania które są stymulowane przez wytyczne opracowane przez Ministerstwo Rozwoju, jednocześnie w obliczu „odmrażania” gospodarki nie ograniczać przy tym swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nie prowadząc do wtórnej recesji gospodarki.

W związku z powyższym, w imieniu 31.668-osobowego środowiska specjalistów i przedsiębiorców Beauty „Beauty Razem”, przy wsparciu i życzliwości naszych Klientów, oczekujemy zmiany treści przedmiotowego Rozporządzenia zgodnie z zaproponowanym kształtem jak w pkt. „Poprawka 1”.

POPRAWKA 2. SPECJALISTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW BEAUTY:

W miejscu: Rozdział 3, § 6, pkt. 5, 1) projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Treść proponowana przez Ministerstwo Zdrowia:

1) klienci i obsługa realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 18 ust. 1”

Treść po wprowadzeniu „Poprawki 2” zgłaszanej przez Beauty Razem:

1) klienci i obsługa realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 18 ust. 1, jeżeli specyfika usługi na to pozwala.”

Uzasadnienie: stworzone przez Ministerstwo Rozwoju przy współpracy z organizacjami i ekspertami Beauty „Wytyczne dla branż (…)” obejmują wyraźne instrukcje, ujęte w postaci albo zaleceń albo nakazów. Szeroka konsultacja w eksperckim gronie pozwoliła jasno ocenić w oparciu o wiedzę ekspercką oraz doświadczenie profesjonalistów pracujących w zawodach Beauty i szczególnie zaznajomionych z warunkami higieny, które elementy reżimu sanitarnego są skuteczne i możliwe do zastosowania, a które są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, nieskuteczne, bądź z dużą dozą prawdopodobieństwa nie byłyby stosowane.

Z tego względu w wytycznych dla branż, zastosowano zapisy zezwalające na chwilowe odstąpienie od stosowania niektórych środków ochronnych, przy zastąpieniu ich innymi zgodnie z zasadami dobrych praktyk wykonywania zawodu, np.: „klient zdejmie maskę tylko na czas wykonania zabiegu, jeśli dotyczy on zasłoniętego obszaru twarzy” (fryzjerstwo), „jeżeli wymaga tego specyfika wykonywanego zabiegu, można zrezygnować z części powyższych elementów, postępując przy tym zgodnie z praktyką bezpiecznego wykonywania zabiegu” (kosmetyka). Należy jednak przy tym zaznaczyć, że adekwatne środki ochronne stosuje także usługodawca.

Sztywny przepis w formie proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia wskazanego oznaczałby, że takie usługi jak makijaż, strzyżenie brody, depilacja okolic twarzy, henna, dobór fryzury i koloru włosów do twarzy oraz przede wszystkim zabiegi na twarzy z zakresu kosmetyki profilaktycznej, leczniczej i zabiegów kosmetologicznych musiałyby się odbywać w maseczce, co jest sprzeczne ze specyfiką wykonywanej usługi oraz jest sprzeczne z intencjami ekspertów i organizacji współpracujących w ramach tworzenia wytycznych z Ministerstwem Rozwoju oraz, jak rozumiemy, z intencjami samego Ministerstwa Rozwoju, które dokument zatwierdziło.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Akademię Sztuki Piękności w dn. 28.05.2020 r. na reprezentatywnej próbie 1004 specjalistów i przedsiębiorców Beauty, usługi które bezwzględnie wymagają czasowego zdjęcia maseczki przez klienta, stanowią 53,64% usług sektora Beauty ogółem. Ze względu na fakt, że branża Beauty to 300.000 miejsc pracy, wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia przepisu w pierwotnym kształcie, spowodowałoby spadek obrotu o 53,33%, a więc bezpośrednio wpłynąłby na likwidację 160.920 miejsc pracy, z których część – analogicznie jak w wypadku proponowanego kształtu przedmiotowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia zakazującego działalność usług mobilnych – przeniosłaby się do szarej strefy.

Ponadto, w związku z planowanym zniesieniem nakazu zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej oraz kolejnymi etapami „odmrożenia” kolejnych sektorów gospodarki, w tym cyrków, teatrów, czy wesel do 150 osób, planowane w obecnym kształcie stanowisko Ministra Zdrowia dotyczące nakazu noszenia maseczki przez klienta usług Beauty w trakcie wykonywania zabiegów wykluczających (np. maseczki na twarz, makijażu, czy strzyżenia brody), naraża na szeroką krytykę Ministerstwa Zdrowia i wystawia na śmieszność autorytet Ministerstwa Zdrowia.

W związku z powyższym, w imieniu 31.668-osobowego środowiska specjalistów i przedsiębiorców Beauty „Beauty Razem”, przy wsparciu i życzliwości naszych Klientów, oczekujemy zmiany treści przedmiotowego Rozporządzenia zgodnie z zaproponowanym kształtem jak w pkt. „Poprawka 2”.

Jednocześnie pragniemy wyrazić nasze zaskoczenie, że wcześniejsza interpretacja Ministerstwa Zdrowia konsultowana z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz proponowane obecne rozporządzenie Ministerstwa zdrowia jest sprzeczne ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W dn. 8.05.2020, wskutek współpracy z ekspertami, Ministerstwo Rozwoju przekazało Ministerstwu Zdrowia oraz Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu do zatwierdzenia projekt wytycznych dla branży fryzjerskiej i kosmetycznej.

Zarówno instytucja Ministerstwa Zdrowia jak i instytucja Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie wprowadziły zmian w przedmiotowym zakresie, a zatem i MZ i GIS jednoznacznie wyraziły przyzwolenie zarówno na działalność mobilną, jak i chwilowe zdjęcie maseczki w trakcie usługi na zasłoniętej części twarzy.

Liczymy zatem, że zarządzając odpowiedzialnie Państwem, nie dopuścicie Państwo do prawnego paradoksu, który mógłby skutkować dezinformacją, fikcją tworzonych przepisów, sprzecznością z celami zdrowotnymi i gospodarczymi, powiększaniem szarej strefy, a także z utratą miejsc pracy, zmniejszaniem wpływów podatkowych i wtórną recesją.

Z poważaniem,
mgr inż. Michał Łenczyński

Otrzymują:

1 x Ministerstwo Zdrowia (e-mail)
1 x Ministerstwo Rozwoju (e-mail)
Organizacje branżowe
/Podano do wiadomości publicznej/

Michał Łenczyński

Michał Łenczyński

Od 2000 r. CEO krakowskiej Akademii Sztuki Piękności, która wykształciła stacjonarnie ponad 7000 specjalistów Beauty z 50 krajów świata. Z branżą Beauty związany od 2. roku życia. W przeszłości CEO międzynarodowej franczyzy kosmetycznej oraz jeden z prekursorów e-marketingu w Polsce. Szkoleniowiec z zakresu zarządzania w branży Beauty, doradca medialny osób publicznych. Pomysłodawca i inicjator grupy wsparcia BeautyRazem, autor badań, analiz, petycji, poprawek i rozwiązań "Tarczy Beauty". Konsultant Ministerstwa Rozwoju ws. wytycznych funkcjonowania Branży Beauty, działający na rzecz szybkiego odmrożenia sektora w bezpiecznych warunkach.

 • Karta Członkowska Beauty Razem – Start

  149,00  z VAT / miesiąc i 100,00  opłaty startowej
  Subskrybuj
 • Karta Członkowska BeautyRazem – Business

  1.490,00  z VAT / rok
  Subskrybuj
 • Karta Członkowska BeautyRazem – Loyal

  12.900,00  z VAT
  Dodaj do koszyka
 • Kontrola Sanepid - Poradnik i pomocna lista kontrolna

  Kontrola Sanepid – Poradnik i pomocna lista kontrolna

  149,00  z VAT

  lub za 0 zł z Kartą członkowską

  Dodaj do koszyka

Przeczytaj także

Darmowy ebook od PZPK – Bezpieczna stylizacja paznokci

Ten darmowy ebook to minikompendium najbardziej aktualnej wiedzy. Zawiera on najnowsze informacje i złote standardy w stylizacji paznokci.

12.07.2024

Kandydaci EURO Branży Beauty [Lista Nazwisk i Okręgów]

Lista 100 eurokandydatów branży beauty wspierających postulaty Beauty Razem. Pomóżmy im wygrać, utrwalić VAT 8% i ochronić nasz zawód!

03.06.2024

Sondaż EURO Wyborczy Branży Beauty [Wyniki]

Jak wyglądałaby Europa, gdyby głosowała tylko Branża Beauty? Powstał najbardziej zaskakujący sondaż wśród polskich kosmetyczek, fryzjerek, stylistek paznokci i właścicieli salonów kosmetycznych.

03.06.2024

Zapisz się, a nie przegapisz niczego ważnego. W naszym newsletterze znajdziesz informacje o najciekawszych dyskusjach, postach, produktach i nowościach, które ciągle pojawiają się w Grupie Beauty Razem!

Coś poszło nie tak. Spróbuj raz jeszcze.
Dziękujemy za zapis. Jesteśmy w kontakcie!
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu